6. 5.

ČESKÝ JAZYK

 • Slab. 86
 • Slab. 87/19 - zadáno jako DÚ
 • písanka 33/5ř

MATEMATIKA

 • PS 63/1,2
 • 64/1,2,3

5. 5.

ČESKÝ JAZYK

 • PS 47, 48, 49
 • písanka 31, 32 - 32 poslední 4ř zadáno jako DÚ

MATEMATIKA

 • PS 62
 • PS 63/3,4,5

PRVOUKA

 • PS 57
 • 59/3 

4. 5.

ČESKÝ JAZYK

 • Slab. 83 číst
 • PS 47/slabiky, tulipán, tenisák
 • písanka: 30 (slova psát 2x)
 • sešit "český jazyk" - přepis písmen a věty do psacího písma: 

B, b, Č, d, H, k

Tadeáš nejí čočku. 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Uč. 41 - zopakovat otázky a odpovědi
 • Uč 42 - How old are You? I am (7).  +  A Chatn (nazpaměť)
 • PS 39 - Umět se zeptat myšky, kolik jí je let + myška odpoví
 • PS 41 -  What´s that? It´s a (car). 
 • PS 43  - Nálepky v PS vzadu (Unit 5)

________________________________________________________

DÚ:

Slab PS 47/tulipán číst (podpis)

Písanka s. 30 dopsat stranu

3. 5.

Český  jazyk

 • Slab. 82 ,83
 • písanka: 28, 29

__________________________

DÚ: Slab 83/16 - číst 3X 

Nezapomeňte na básničku pro maminku, vybrat ze Slab. 74 - 75 a naučit se jednu nazpaměť. 

27. 4.

Samostatné procvičování MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 15 (skolakov.eu)

Sčítání a odčítání do 20 (skolakov.eu)  

Sčítání a odčítání do 20 (skolakov.eu) Tvoř slovní úlohy, příklady

Rozklady čísel 11 - 20 (skolakov.eu)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČESKÝ JAZYK

 • Slab 77
 • PS 44 tabulka - číst
 • písanka 24, 25/5ř

MATEMATIKA

 • Procvičování online
 • příklady viz příloha (sešit "matematika")

ANGLIČTINA

 • UČ 40, 41
 • ps 38

________________________________________________________________________________

DÚ: písanka 24,  25/5ř

PS 38 - číst tabulku

20210427110656760.jpg

26.4.

ČESKÝ JAZYK

 • Čti věty, podle toho, jak házíš kostkou (nebo máš už určené nahoře) - viz příloha
 • Slab. 75 (kromě křížovky)
 • Znovu přečíst všechny říkanky ze stran 74 - 75 - vybrat jednu a naučit se nazpaměť (od 3. 5. zkouším)
 • Slab. 76/sloupeček, trojúhelník, otazník
 • Slab. 77/12

MATEMATIKA

 • Pamětné počítání do 20 bez přechodu (procvičování)
 • PS 66 (ne 6)

PRVOUKA

23. 4.

Český jazyk

 • Slab. 74/papoušek, tulipán
 • PS 42,43
 • písanka 22,23

Matematika

22. 4.

ČESKÝ JAZYK

 • Slab. 73
 • písanka 21, 22/4ř

MATEMATIKA

VV + PČ

 • Čáp v hnízdu (viz příloha) - děti, které se vyučují distančně  - do pátku 23. 4. poslat vyfocené do MsTeams

_________________________________________________________________

DÚ:

 1. písanka 22/4 ř
 2. Slab. 73/tužka
20210422120851103.jpg

21. 4.

Český jazyk 

 • Slab. 72 
 • PS 42/pero, tulipán, tenisák - dopsat tajenku do okének
 • písanka: 20 dopsat, 21/4ř

Matematika

Prvouka

 • Opakování mláďat, hospodářských zvířat, stavby těla ptáka, rostliny (petrklíč)
 • PS 62/4 - užitek + čím se hospodářské zvíře živí

------------------------------------------------------------------------

DÚ: 42/balón - číst, číst, číst

20. 4.

ČESKÝ JAZYK

 • Slab. 70,71 celá
 • písanka 20/4 řádky

ANGLICKÝ JAZYK 

 • Uč. 36 - Put on/Take off (zopakovat význam, písnička)
 • Uč. 37 - Vocabulary - naučit se slovíčka, písnička 
 • PS 36 , 37  - podle diktátu zakroužkovat správné slovo v každém řádku, s. 37 - zakroužkovat správný obsah dárku + naučit se frázi "Is it a plane?..."

________________________________________________________________

DÚ:

 1. Slab. 70/sova
 2. AJ: PS 36, 37 naučit se na příští víken (opakovat vícekrát, ne jen jednou)