Vše
Angličtina 1
Angličtina 2
Angličtina 3
Angličtina 4

Zpátky ve škole

20210614195122887.jpg
20210614195122468.jpg
20210614195129983.jpg
20210614195135272.jpg
20210614195136653.jpg
20210614195140139.jpg

Antigenní testování

Antigenní testování žáků, kteří dnes neodevzdali vzorek pro PCR test, proběhne v pondělí 24.5. v průběhu první hodiny. 

PCR test

Vážení rodiče,

jak již bylo předesláno minulý týden, vzorky pro PCR testování se budou sbírat ve čtvrtek 20.5.2021 v průběhu dopoledního vyučování od žáků všech tříd.

Podmínkou testování PT-PCR je řádná registrace odebraného vzorku do formuláře akreditované laboratoře na https://www.covid-ghc.com/skola. Před odevzdáním vzorku je třeba on-line vyplnit údaje dítěte a oskenovat QR kód z černého uzávěru na zkumavce. Formulář laboratoře má tlačítko na skenování „Skenovat QR kód“. Pro vyplnění on-line formuláře je nutný chytrý telefon s fotoaparátem. Odevzdání vzorku bez registrace neumožní párování a následné zaslání výsledku testu.

Žákům, které neodevzdají vzorek, zůstává povinnost se 1x týdně antigenně testovat ve škole.

Děkujeme za spolupráci.

RNDr. Věra Cyprichová

Výuka od 17.5.2021

Vážení rodiče,

podle rozhodnutí vlády a informací od MŠMT z 11.5. 2021 zasíláme informace k provozu školy od 17.5.2021.

Výuka na obou stupních bude od 17.5. 2021 probíhat bez rotace.  Všichni žáci se v pondělí, 17.5. po příchodu do třídy otestují antigenním testem pod dohledem vyučujících. Následně budou distribuovány sady na PCR žákům, kteří je v tuto chvíli nemají. Vzorky na PCR se budou vybírat od všech žáků ve čtvrtek, 20.5. 2021 a nově bude PCR test platný 14 dní, tedy se žáci budou opětovně testovat PCR až v první červnový týden. Antigenní testy budou pouze 1x týdně pro žáky, kteří neodevzdají PCR test nebo jejichž PCR test nebude zákonným zástupcem řádně naskenován a tedy se ho nepodaří spárovat se jménem.

Škola bude otevřena od 7:30, žáci přichází oddělenými vchody, jak jsou zvyklí, jdou bez přezouvání do tříd.

TV se bude vyučovat venku, vybavte děti vhodným oblečením a uvnitř školy nadále platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest podle platných nařízení.

  1. stupeň – výuka probíhá dle rozvrhu, je obnovena ranní družina s tím, že již nemusí být zachována homogenita tříd.

Žákům, kteří budou chodit na obědy a dosud je nemají přihlášeny, je třeba oběd PŘIHLÁSIT prostřednictvím http://www.strava.cz. Je možné psát i na mail: sj.litvinovska6@seznam.cz.

  1. stupeň. Výuka bude do 28. května probíhat dle stávajícího rozvrhu bez odpoledních vyučování (předměty VEV, HV a PČ se budou řešit zadáním práce).

Obědy si žáci druhého stupně, kteří je v tuto chvíli neodebírají, musí PŘIHLÁSIT. Využijte objednávkový systém http://www.strava.cz. Je možné psát i na mail: sj.litvinovska6@seznam.cz. Obědy si budou žáci 2. stupně vyzvedávat na rampě ŠJ v krabičce bez polévky. Pokud se nezhorší epidemická situace, nebo  vláda nevydá opět jiné pokyny, obnovíme výuku podle zářijového rozvrhu a provoz školní jídelny pro 2. stupeň v plném rozsahu od pondělí 31.5.2021. Tato opatření jsou v souladu s doporučeními vlády a MŠMT na opatrnost při rozvolňování a také se zřetelem na skutečnost, že děti musí uvnitř budovy stále mít ochranu úst a nosu.

 

Děkujeme rodičům i dětem za trpělivost, vstřícnost a spolupráci v této době neustálých změn.

RNDr. Věra Cyprichová

Obsah učiva 7.5.2021

Český jazyk: Slohová cvičení – učebnice str.98 – blahopřání cv.1, PS str.30/cv.1

Matematika: Počítáme s milionem učebnice, str.88/cv.1, str.89/cv.1-6

VV: Přáníčko pro maminku ke Dni matek

Čtení: Čtení: Jaroslav Seifert: Vrbová píšťalka, nauč se ještě jednu sloku nazpaměť – čítanka str.142

Testování

Žáci, kteří jsou v tomto týdnu (lichý týden) na distanční výuce a testovací sady obdrželi již minulý týden, donesou do školy odebraný vzorek slin v pátek 7. 5. 21 ( prosím o opakované připomenutí svým žákům).

Mezi 7,30 – 8,30 hod. vzorek  odevzdají ve škole ve vchodu, který mají určený pro vstup do budovy. V době mezi 8.30 – 11,30 hod. mohou vzorek odevzdat v hlavní vrátnici. Rodič již nemusí přikládat papírový formulář.

Vzorek odevzdá buď rodič, nebo žák, ale v době, kdy žák nemá on-line vyučovací hodinu.

Výsledek testu obdrží rodič formou SMS nejpozději do neděle 9. 5. 21.

V případě pozitivního výsledku oznámí rodič neprodleně tuto informaci třídnímu učiteli a dítě v pondělí nesmí poslat do školy. Rodič se následně spojí s obvodním lékařem svého dítěte.

Žáci, kteří nedonesou vzorek slin ve stanoveném termínu, se budou v pondělí ráno 10. 5. 21 testovat Ag testem stěrem z nosu.

Obsah učiva 5.5.2021

Český jazyk: diktát PS str.29/cv.4, časování sloves  PS str.29/cv.1,3, kontrola DÚ str.29/cv.2

Matematika: Počítáme s milionem, učebnice str.88/cv.2,3,5,6, PS str.17/cv.4,5

Vlastivěda: Povrch České republiky, učebnice str.24 kontrola odpovědí, PS str.15/cv.1-4, příloha 6,7,8 – nalepit do sešitu, prezentace kraje

Čtení: na pokračování Lovci mamutů kapitola Na zlatém potoce

Připomínám, že je potřeba zítra ráno mezi 7:30-8:30 odevzdat PCR test u družinového vchodu. Převezme vychovatelka ŠD. Kdo test nedostal, má možnost se nechat otestovat ve vestibulu školy u hlavního vchodu.

Obsah učiva 5.5.2021

Český jazyk: Časování sloves – čas minulý učebnice str.94/cv.7,8 PS str.28/cv.1, DÚ str.29/cv.2

Matematika: Obvod a obsah čtverce a obdélníku, PS str.39/cv.1,2, učebnice str.132/cv.1

HV: zazpívej si nějakou oblíbenou písničku

TV: volné pohybové aktivity - zapisuj do tabulky

Čtení: Jaroslav Seifert: Vrbová píšťalka vyber si jednu sloku a nauč se ji nazpaměť – čítanka str.142

Obsah učiva 4.5.2021

Český jazyk: Časování sloves – čas minulý: učebnice str.94/cv.3,5,6,7 ,PS str.28/cv.4                                      

MatematikaPočítáme s milionem: učebnice str.87/cv.5,6, str.88/cv.1-3, PS str.17/cv.3

Vlastivěda: Povrch České republiky: učebnice str.24/ otázky 1-4 odpověz písemně do sešitu

TV: volné pohybové aktivity – zapisuj do tabulky 

Obsah učiva 3.5.2021

Český jazyk: Časování sloves – čas minulý učebnice str.93/cv.1,2 PS str.28/cv.2                        

Matematika: Počítáme s milionem učebnice str.87/cv.1-4, PS str.17/cv.1

Přírodověda: Ekosystém rybník učebnice str.64 přečíst a nalepit zápis, příprava na test Živočichové v okolí lidských obydlí (10.5.)                        

VV + PČ: Mořský svět nebo akvárium - kombinovaná technika - fixy, voskovky, pastelky nebo koláž z vystřižených obrázků