Vše
Angličtina 1
Angličtina 2
Angličtina 3
Angličtina 4

Obsah učiva 22.1.2021

Český jazyk: slohová cvičení: napiš dopis adresovaný Karlu IV., VV – nakresli podobiznu Karla IV.

 Matematika: učebnice str.61/cv.1-6, PS str.29/cv.20-22

Geometrie: Konstrukce čtverce učebnice str.124/výklad, PS str.43/cv.4

 Čtení: čítanka str.118/ Božena Šimková Karel IV. – odpověz na otázky pod textem 

Čtenářský deník – zápis druhé knihy + jeden zážitek za 2.čtvrtletí – odevzdat do 5.2.2021

Obsah učiva 21.1.2021

Český jazyk:  Podstatná jména rodu středního shrnutí kontrolní diktát učebnice str.61/cv.5, PS str.8/2,3,4

Čtení: Lovci mamutů kapitola Ohnivý kámen

Přírodověda: Projekt: Součásti neživé přírody: rozdělte se do pěti skupin, každá skupina si vybere jednu součást neživé přírody (voda, vzduch, minerály a horniny, půda, Slunce) a vyhledá zajímavosti, obrázky a další materiály, po návratu do školy vytvoří plakát

Obsah učiva 20.1.2021

MatematikaČtverec a obdélník učebnice str.123/cv.1-4, DÚ: PS str.str.43/cv.1,2

Přírodověda: Nerosty a horniny, učebnice str.32-33 přečíst, nakreslit obrázek zemská kůra a část zemského pláště na str.32, 

koukni na: http://astronomie.zcu.cz/planety/země/1952-sopky

Hv: poslechni si ústřední píseň z filmu Noc na Karlštejně (která historická osoba ji zpívá?) 

Čtení: čítanka str.114-115 Jiří Kahoun Vlastivěda, Pavel Šrut: Stalo se na Karlově mostě – odpověz na otázky pod texty

Obsah učiva 19.1.2021

Český jazyk: Podstatná jména rodu středního opakování učebnice str.61/cv.3 (kontrola DÚ),cv.4 hra 

PS str.7/cv.1 dole, Malý PS str.7/cv.5

Matematika: Písemné sčítání čísel větších než 10 000 učebnice str.58/cv.1-6, 

PS str.29/cv.18,19

Přírodověda: Minerály a nerosty učebnice str.32-33,  přečti si text v učebnici a nalep si zápis

Obsah učiva 18.1.2021

Český jazyk - Podstatná jména rodu středního shrnutí: učebnice str.60/cv.3-5 ústně, str.61/cv.2 ústně, Malý PS str.6-7/cv.2-5 písemně DÚ str.61/cv.3 písemně do domácího sešitu

Matematika: Písemné sčítání čísel větších než 10 000 - učebnice str.59/ cv.2-4 ústně, učebnice str.59/cv.1 písemně do školního sešitu, DÚ PS str.28/cv.17

Vlastivěda : Český stát za vlády Lucemburků učebnice str.25-26 přečíst, nalepit zápis, PS Vl str.18/ cv.1-3 písemně 

Test: Vláda přemyslovských králů

VV + Pč: Dílna : Přínos Karla IV., vyber si jeden z činů Karla IV. a namaluj nebo nalep k němu obrázek--

Obsah učiva 15.1.2021

Český jazyk: slohová cvičení: popis osoby podle osnovy "Maminka nebo tatínek"

Matematika: Písemné sčítání a odčítání čísel větších než 10 000 PS str.26/6, str.28/cv.14,15,16 písemně

VV: kresba postavy. nakresli maminku nebo tatínka

Čtení: čítanka str.76/ Jiří Žáček: Páni kluci/ odpověz ústně na otázky 

Nezapomeťe odevzdat kontrolní práce do 19.1.2021 do žluté přepravky.

Obsah učiva 14.1.2021

Český jazyk: kontrolní diktát, dopsat KP a vložit do žluté přepravky nejpozději do 19.1.2021.

Matematika: Sčítání a odčítání čísel větších než 10 000 učebnice str.55/cv.1-3 ústně, PS str.27/cv.7-10 DÚ cv.11

Přírodověda: Součásti neživé přírody učebnice str.31 přečíst Minerály a horniny, půdu a Slunce

Čtení na pokračování Lovci mamutů (kapitola Boj s medvědem)

Obsah učiva 13.1.2021

Český jazyk: Skloňování podstatných jmen rodu středního učebnice str.60/cv.2,3,4 )ústně,

PS str.7/cv.1,2 písemně

Matematika: konstrukce trojúhelníku, trojúhelníková nerovnost učebnice str.122/cv.3 do geometrického sešitu,

DÚ: PS str.42/cv.4,5,6

Hudební výchova: píseň Chovejte mě, má matičko,

nástrojové skupiny : smyčcové, dechové žesťové a dřevěné, bicí

Čtení: čítanka str.74-75 M.Kratochvíl Sněhuláci ve Lhářích, V.Fischer: Cecil, M.Zapletal: Co létá a nelétá v zimě

(odpověz na otázky pod texty ústně)

Obsah učiva 12.1.2021

Český jazyk: kontrolní práce (bez diktátu) viz příloha

Skloňování podstatných jmen rodu středního vzor stavení , učebnice str.60/cv.1, PS str. 6/cv3, str.7/cv.3

Matematika: Zaokrouhlování na statisíce učebnice str.52/cv.1,2, DÚ cv.4 písemně do domácího sešitu, 

Písemné sčítání a odčítání PS str.26/cv.1,3,4

Přírodověda: Součásti Neživé přírody učebnice str.30/ Vzduch a Voda, nalepit si zápis do sešitu a nakreslit Koloběh vody v přírodě učebnice str.31/nahoře

Obsah učiva 11.1.2021

Český jazyk : Skloňování podstatných jmen rodu středního podle vzoru kuře, učebnice str.59/cv.59/cv.1-3, DÚ cv.4 písemně do domácího sešitu, PS str.6/cv.2

Matematika: Kontrolní práce z matematiky ( vypracuj a odevzdej do žluté přepravky), zopakuj si převody jednotek viz tabulka převodů

VlastivědaČeské země za vlády přemyslovských králů učebnice str.22-23, PS - Vl str.17/cv5-7, Doplňovačka - opakování

Projekt: Dílna - panovníci z rodu Přemyslovců: Zopakujte si jména panovníků z rodu Přemyslovců, o kterých jste se učili. Každý si vybere jednoho z nich a nakreslí jeho siluetu. Do ní vepíše vše, co o tomto panovníkovi ví. Ve třídě si vytvoříme galerii přemyslovských panovníků sestavenou v pořadí, v jakém vládli. Přehled panovníků: učebnice str.20 a 24.

Vl + Pč - projekt vlastivěda