Vše
Angličtina 1
Angličtina 2
Angličtina 3
Angličtina 4

Obsah učiva 23.10.2020

Český jazyk: Nauka o slově opakování PS str.12/ cv. 1a -g písemně,  Vyjmenovaná slova po B,L,M opakování učebnice str.31/ cv4 Hra - sestav vyjmenovaná slova, PS str.26/ cv.2 písemně

Matematika: Číselná osa do 10 000 učebnice str.29/ osa a) ústně, cv.1,2 ústně, str.29/ cv.6 slovní úloha písemně do školního sešitu, PS str.11/cv.8 ústně, PS str.12/ cv.1- 4 písemně

VV: zahraj si na ilustrátora a nakresli ilustraci ke knize Lovci mamutů (použij tužku, rudku, černý fix nebo tuš)

Čtení: Čítanka str.99/Eduard Petiška Hrad nad Vltavou otázky č.1-5 ústně

Užijte si prázdniny! Choďte hodně ven, pozorujte podzimní přírodu a odpočiňte si! Ve volných chvílích si čtěte a opakujte.

Obsah učiva 22.10.2020

Český jazyk: diktát PS str.25/6a,b, Slova citově zabarvená učebnice str.14/cv.1,2 ústně, PS str.11/cv.2,4 písemně, DÚ PS str.11/cv.3

Matematika: Čísla do 10 000 učebnice str.28/cv.5,8 písemně do školního sešitu, PS str.11/cv.5,6,7 písemně

Přírodověda: shrnutí kapitoly Rostliny - kontrola testu

Čtení na pokračování Lovci mamutů - kapitola "V táboře lovecké tlupy"

Obsah učiva 21.10.2020

Český jazyk:  Vyjmenovaná slova po M učebnice str.30/ cv.1,2,3 ústně, PS str.25/ cv.1,2,4,5 písemně

Matematika: Měření úseček, převody jenotek délky učebnice str.114/ cv.3,6 ústně, PS str.35/ cv.3,4 písemně

Hudební výchova: vyber si jeden ze tří poslaných koncertů a poslechni si kousek (max.10 minut) a napiš několika větami své pocity do notového sešitu

Tělocvik: proběhni se venku, zasportuj si, jdi na procházku

Čtení: čítanka str.98/ H.Mandelová: Za časů bájných knížat - odpověz na otázky 1-3 ústně

Čtenářský deník

Hora Říp

To jste ale šikovní!

20201020175032827.jpg
20201020175032333.jpg
20201020180608504.jpg
20201020180558353.jpg
20201020180620275.jpg
20201020180630471.jpg

Obsah učiva 20.10.2020

Český jazyk: Slova spisovná a nespisovná učebnice str.13/cv.1,2 ústně, str. 29/ cv.4 písemně do školního sešitu, PS str.10/cv.1-3 - písemně, DÚ PS str.10/cv.4,5

Matematika: Počítáme s kalkulačkou str.26/cv.3,5, Čísla do 10 000 - str.27/ cv.1-4 ústně, PS str.11/2-4 písemně Minutovky str.10/cv.20a

Přírodověda: Kontrolní test Rostliny (poslat vypracované do MS Teams nebo jiným možným kanálem)

Tělocvik:   na yotube je prima cvičení : Pohybové skladby pro děti - Žížaly

protáhni se, běž ven na procházku nebo na zahradu

www.ucebnice-online.cz.

Vzhledem k současné situaci jsme se také rozhodli prodloužit platnost všech zakoupených a akčních školních i učitelských licencí končících k 30. 9. 2020 do 10. 11. 2020

Pro možnost výuky z domu pak samotným žákům prodlužujeme přístup k bezplatnému využívání všech našich MIUč+  do 10. 11. 2020.

V rámci práce s MIUč+ můžete nadále využívat funkci sdílení odkazu na konkrétní stranu nebo cvičení

na http://www.ucebnice-online.cz.

Uzavření školní jídelny

Od 19.10.2020 se nevaří. 

Více na https://www.zslitvinovska6.cz/skola/skola-ostatni/aktuality

Obsah učiva 19.10.2020

Český jazyk : učebnice str.29/ cv.1-3 ústně, PS str.24/ cv.1,4 písemně DÚ: cv.3 písemně - vytisknout tabulku vyjmenovaných slov a používat!

Matematika: učebnice str.22Icv.3,4 písemně do školního sešitu (zápis, výpočet a odpověď), Počítáme s kalkulačkou str.24 - 25, vypočítali jsme cv.1 a 2/ na str.25, DÚ Minutovky str.2/cv.1a,b, vytisknout tabulku násobků a používat!

Vlastivěda: učebnice str.11/ Naše nejstarší minulost v pověstech - přečíst, nalepit do sešitu zápis a nakreslit horu Říp, PS str. 10/ cv.1-4 písemně str.11/cv.1-3 písemně, DÚ str.11/cv.4

a podívej na youtube  https://www.youtube.com/watch?v=s1ClBcJvQWk&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr

VV a PČ - vytvoř model hory Říp a rotundy sv.Jiří nebo je nakresli na papír A4

Ptáčata 4

Pracovní listy k tisku na naší distanční výuce. Vhodné si dopředu vytisknout, bude se nám lépe pracovat.