Vše
Angličtina 1
Angličtina 2
Angličtina 3
Angličtina 4

Učivo 6. 5.

M

 • čtení zlomků, počítání se zlomky
 • PS 19/4, 7
 • DÚ: PS 18/8

ČJ

Učivo 5. 5.

M

 • slovní úloha na jednotky hmotnosti, zlomky
 • PS 14/8, 18/7,9

ČJ

 • podmět rodu středního, opakování pádu, čísla, rodu a vzoru podstatných jmen
 • PS 34/4, PL Přísudek a podmět str. 66/5 b) (napsat vedle a pod cvičení)
 • DÚ: PS 34/1

PŘÍ

 • opakování hospodářská zvířata, zvířata volně žijící v okolí lidských obydlí - zápis v Teams
 • ve středu 12. 5. bude test z ekosystému okolí lidských obydlí (nauč se i názvy zvířat, jejich mláďat a co se z nich využívá)

VV

 • jarní kvetoucí rostlina - podrobnosti v Teams

Učivo 4. 5.

M

 • opakování převodů jednotek, zlomky
 • PS 14/1, UČ 93/1 (očíslovat 1. -6. a psát jen zlomky) do M-školni (38.)
 • DÚ: PS 18/6

ČJ

 • shoda přísudku s podmětem rodu středního
 • PS 34/6, UČ 104/2 opsat věty do ČJ - školní (38.)

VLA

 • vodstvo - potoky, řeky, úmoří, povodí - zápis v Teams

Učivo 3. 5.

M

 • zlomky
 • PS 18/4,5, 19/5

ČJ

Kdo chyběl v pátek 30.4., má sešity v zádveří. Kdo si bude chtít opravit známku z kontroly sešitu vlastivědy nebo přírodovědy, odevzdá doplněný sešit v pondělí 10. 5. 

Čarodějnice

Využili jsme školní zahrady a šli ven vytvořit čarodějnice z přírodnin. Moc se povedly. 

20210430230900558.jpg
20210430230849968.jpg
20210430230854563.jpg
20210430230907509.jpg
20210430230912426.jpg
20210430230916174.jpg

Učivo 29. - 30. 4.

M

 • zlomky - PS 18/1, 3, 19/3
 • geometrie: rýsování pravoúhlého trojúhelníku, trojúhelníková nerovnost, typy trojúhelníků 

ČJ

 • podmět a přísudek, shoda podmětu s přísudkem - PL podmět a přísudek str. 65/1 podtrhnout ve všech větách podměty a přísudky (nevyjádřený podmět napsat do závorky nad přísudek), PS 32/5 jen doplnit
 • číst svoji knížku - alespoň 3 stránky nahlas

VLA 

 • vodstvo - zápis v příloze

Učivo 26. - 28. 4.

M

 •  PS 21/1,2,4,8, 16/3 nadiktujte tato čísla: 1 000 000, 16 952 521, 2 482 315, 4 803 065, 9 004 020, 27 016 007, UČ 96/1 do M-školní (36.)
 • začínáme zlomky: UČ 92 - umět přečíst zlomek, umět zapsat zlomek
 • do M-školní napsat z obrázku v příloze (37.):
 • do geometrie narýsovat: 1) přímku s, přímku t, která je rovnoběžná s s, přímku u, která je kolmá na t; 2) pravoúhlý trojúhelník ABC, kdy pravý úhel je u vrcholu A a AB=4cm a AC=5cm
 • Dobré postupy na rýsování jsou zde: https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/ 

ČJ

 • PL žáby 26 1. sloupeček, 25 1. sloupeček
 • UČ 101/1 první čtyři věty najít podmět, přísudek a vyznačit základní skladební dvojici do ČJ-školní (36.), UČ 100/6 jen vypsat pod sebe větné vzorce do ČJ- školní (37.)
 • PS 32/1, 1a, b, c, 31/3, 4

VLA 

 • opakovali jsme zeměpis od začátku až po orientaci v přírodě

 • zápis:  Hospodářská zvířata (nadpis na jeden řádek) + (narýsovat tabulku 10 řádků, 4 sloupce, do záhlaví nadepsat zvíře, samec, samice, mládě a doplnit hospodářská zvířata ze str. 56 a 57) 

Informace k týdnu ve škole od 26. 4.

Informace k testování jsou v aktualitách na stránkách školy zde: https://www.zslitvinovska6.cz/skola/skola-ostatni/aktuality

V pondělí s sebou: ČJ - PS, učebnice, školní sešit, sešit čtení, čítanku; M - PS, školní sešit, učebnici; všechny pracovní listy (doporučuji v deskách); věci na AJ; připomínám vybavený penál (chybělo často druhé pero, pravítko, guma, zelené pere, tužka č. 2 a 3 nebo4), tabulku s píšícím fixem a něčím na mazání - vše uloženo v deskách

Připomínám, že máte mít doplněná chybějící cvičení v sešitech. 

Přizpůsobte oblečení počasí, pokud to půjde, půjdeme některé hodiny ven a to i třeba do venkovní učebny, kde budeme sedět. Ať tedy není žákům zima. 

Učivo 23. 4.

M

 • vztahy mezi čísly
 • PS 17/7, PS 20/4, 5

ČJ

 • podmět a přísudek
 • PL žáby str. 24. 2. a 3. sloupeček, PL Podmět a přísudek str. 66 - první dvě věty označit podmět, přísudek a základní skladební dvojici

Učivo 22. 4.

M

 • vztahy mezi čísly
 • PS 20/1, 3, 7
 • DÚ: PS 20/2

ČJ

 • vyjmenovaná slova, větné vzorce
 • PL žáby str. 24 1. sloupeček, PL věta jednoduchá str. 65 na prvních třech řádcích podtrhnout vlnovkou slovesa a pokud je na řádku souvětí, tak nakonec řádku napsat jeho větný vzorec
 • čtení na čtvrtek a pátek: čítanka str. 130, 131 Pod psa a pro kočku + kvíz v Teams