Vše
Angličtina 1
Angličtina 2
Angličtina 3
Angličtina 4

Krásné prázdniny

Děkuji svým skvělým žákům a jejich rodičům za to, že jsme společně zvládli tento náročný a netypický školní rok. Přeji Vám všem krásné prázdniny, hodně odpočinku a radosti. 

Těším se na děti v 5. třídě ve středu 1. září 2021 v 8 hodin. 

Pomůcky pro 5. ročník

V příloze najdete seznam pomůcek pro další ročník. Je možné, že v září dojde ještě k drobným úpravám, sledujte blog. 

Organizace týdne 28. - 30. 6.

28. a 29. 6. se učíme do 11:40 (nutno mít v ŽK a podepsané). 

pondělí 28. 6. 

 • donést si věci na úklid skříňky (malá miska na vodu, houbička, hadřík) a všichni budou mít klíček od skříňky
 • odnést vše ze skříňky, kufřík apod. vyklidit šanon (může zde zůstat geometrie a tabulka)
 • donést si desky/tašku na VV (kdo tu s jistotou nemá) - budeme si rozdávat výkresy
 • poslední šance odevzdat učebnice nebo mapy k nim (příklad jak vypadá ZE)

úterý 29. 6. 

 • vybírání peněz za vrácené učebnice - sumu máte v e-mailu
 • klíček od skříňky - kdo nedal v pondělí
 • úklid třídy
 • hodnocení roku
 • drobné kapesné (50,- stačí) na zmrzlinu
 • doporučuji sportovnější oblečení, když budeme mít hotovo a bude hezky, půjdeme si hrát na zahradu nebo do parku

30. 6.

 • vysvědčení (vydávás e první hodinu, po ní žáci odchází domů)
 • obědy se vydávají 10 - 12h

Učivo 10.6. - 16. 6.

M

 • opakování geometrie - rýsování čtverece, trojúhelníku, kružnic, převody jednotek, obvod, obsah
 • aritmetický prměr, záporná čísla PS 23/2, 24/1, 25/1

ČJ

 • přímá řeč, opakování podstatná jména a stavba věty
 • PS 36/2, 37 celá, 2 celá

VLA

 • služby

Další učivo už si doplňovat nemusíš. Pokud nejsi ve škole, tak odpočívej. 

Housenky

Naše pěkné housenky z pracovních činností, které se nám již pomalu líhnou v motýly. 

20210609195515893.jpg
20210609195517966.jpg
20210609195519785.jpg
20210609195523142.jpg
20210609195525886.jpg
20210609195529219.jpg

(SI) Zpátky ve škole - 2. 6.

Slibované fotky z našeho stmelovacího programu od Skautského Institutu - Záptky ve škole. Během dopoledne jsme si spolu více popovídali, zahráli soutěživé hry i hry na spolupráci, za úkoly sehnali výtvarné potřeby a pak se jimi vyřádili na opravdu velkém plátně a nakonec nás spojila síť našich zážitků. Moc mě bavilo si chvíli zahrát v týmu s některými z vás. 

20210617150325757.jpg
20210617150332122.jpg
20210617150357511.jpg
20210617150409886.jpg
20210617150418955.jpg
20210617150435445.jpg

Učivo 7. - 8. 6.

M

ČJ

 • opakování - PL v příloze
 • kontrolní práce

VLA

 • průmysl (UČ 28, 39)

Kontrolní práce

Kontrolní práce budeme psát takto: 

 • Út 8. 6. - ČJ
 • St. 9. 6. - M
 • PÁ 11. 6. - M geometrie (pokud by v pátek mělo chybět hodně lidí, tak ji přesuneme na čtvrtek nebo další týden).

KDO bude chybět, musí počítat s tím, že je může dostat kdykoli na dopsání. Kdo chyběl v pátek na diktát, tak ho dopíšeme, až se sejde co nejvíce chybějících. 

Zopakuj si: 

 • ČJ: určování slovních druhů; podstatná jména (pád, číslo, rod, vzor); slovesa (osoba, číslo, čas); vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen, věta jednoduchá a souvětí, větné vzorce, vyznačování základní skladební dvojice
 • M: zapisování čísel; písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení; slovní úlohy; počítání s neznámou (příklady typu x + 100 = 300); násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000, 200, 4 000 apod.; zapisování pomocí zlomku, počítání zlomku z celku (příklady typu 1/3 z 12). 
 • M geometrie: bod, přímka, úsečka, poloha bodu, rýsování kolmic, rovnoběžek, úseček, rýsování tojúhelníku, pojmenování stran trojúhelníku, rýsování čtverce a jeho úhlopříček, rýsování kružnic a body, které kužnici náleží a nenáleží, obvod a obsah čtverce, převody jednotek zpaměti (mm, cm, dm, m a kg, g a hl, l, a h, min a dny, hodiny)

Učivo 3. - 4. 6.

M

 • geometrie: Do sešitu geometrie si napiš zadání a narýsuj. 1) Narýsuj bod A, bodem A veď přímku s. K přímce s narýsuj přímku t, která je kolmá na přímku s. Narýsuj přímku z, která je rovnoběžná s přímkou s. 2) Narýsuj úsečku MO, /MO/ = 85mm. 3) Narýsuj kružinici k (S; 45mm), vyznač body D,E,F, které náleží k. 
 • Opakuj si převody jednotek https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php - cvičení pro 4. ročník - udělej si alespoň jedno cvičení na každý typ převodů. 

ČJ

 • kontrolní diktát
 • PL opakování s Magikem (kdo má) - str. 56/4 (máme vše kromě str 43/3 a 56/1), kdo nemá opakuje si na internetu (https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php pro 4. ročník doplňování koncovek vzorů - alespoň ejdno cvičení na každý rod). 

VLA

 • nerostné suroviny (UČ 36, 37)

Učivo 31. 5. - 1.6.

M

 • opakování písemného sčítání, odčítání násobení, zlomků
 • Do M-školní (45.) spočítej písemně pod sebe 781 245 + 216 543, 654 720 - 13 956, 17 889 . 90, 3 920 . 60, pod to zapiš a spočítej 1/2 z 16, 1/8 z 640, 1/10 z 500, 1/6 z 300, spočítej 408 . 1 000, 51 . 100, 89 . 10 000, 320 000 : 4, 640 000: 800
 • geometrie: do sešitu geometrie zapiš a narýsuj: Narýsuj trojúhelník ABC, a= 6cm 5 mm, b = 9cm, c= 7cm

ČJ

 • vyplň opakovací list v příloze

VLA

 • nerostné suroviny (UČ 36,37)