Vše
Angličtina 1
Angličtina 2
Angličtina 3
Angličtina 4

Učivo 22.1.

M

 • písemné odčítání a sčítání čísel větších než 10 000
 • UČ 63/1a,b,c,d do M-školní (pod datum do kroužku 6.)

ČJ

 • vzory rodu ženského a středního 
 • PS 10/5, 12/3, 14/8, UČ 70/7 zbytek cvičení (od slova viset) do ČJ - školní (pod datum napsat do kroužku 6.)
 • https://www.umimecesky.cz/priserky-prehled ;jedn dnes - koncovky podstatných jmen střední rod

Učivo 21.1.

M

 • písemné dělení, písemné násobení, slovní úlohy
 • PS 29/20, UČ 60/4 ústně, 61/6 do M- školní 4.,5. a 6. příklad (pod datum do kroužku 5.)
 • DÚ: UČ 63/6 do M- domácí 

ČJ

 • opakování vzorů žena, kost, opakování slovních druhů
 • PS 10/4, 12/1, UČ 70/7 první dva řádyk (po slovo ves) do ČJ - školní (pod datum 5. do kroužku)
 • čtení na čtvrtek a pátek: Čítanka str. 72 a 76. Přečti si nahlas texty Kalendář a Páni kluci. Ústně si zodpověz otázky pod textem.
 • https://www.umimecesky.cz/pexeso-slovni-druhy-1-uroven/219

Učivo 20.1.

M

 • číselná řada čísel větších než 10 000, písemné násobení
 • PS 29/21,22, UČ 61/6 první 3 příklady - do M- školní, pod datum napsat do kroužku 4. 

ČJ

 • vzory rodu ženského a středního
 • PS 14/6,6a), 9, PS 13/1 ústně vysvětlit přísloví, UČ 67/3 jen vypsat v pořadí soplněná slova, pod datum napsat do kroužku 4. 

PŘÍ

 • Voda, koloběh vody, půda
 • UČ str. 30-31 + zápis dle Teams

VV + PČ

 • zimné sporty (zadání v Teams)

Učivo 18. - 19.1.

M

ČJ

 • vzory rodu ženského
 • PS 11/2 dole, PS 11/3, PS 12/2,2a,2b, 13/1,1a, UČ 65/3 doČJ - školní (pod datum napsat do kroužku 3.; vypisuješ jen tvaryv zadaném pádu - tedy 9 slov)
 • DÚ UČ 67/2 do ČJ - domácí (pod datum napsat do kroužku 1.)
 • čtení: číst 5 stránek vlastní knížky

VLA

 • přemyslovští králové - Přemysl Otakar II., Václav II., Václav III. 
 • učebnice str. 22 a 23. ústně odpovědět otázky na str. 23 dole - zápis a více v Teams

Učivo 15.1.

M

 • slovní úlohy na písemné sčítání čísel větších než 10 000, opakování 
 • PS 27/8,9, úlohu UČ 55/6 ze včera odevzdat do Teams

ČJ

 • vzory růže, píseň, kost 
 • PS 11/1,1a) nahoře, 11/2 nahoře, 11/1,1a) dole

Učivo 14.1.

M

 • písemné dělení, čísla větší než 10 000
 • UČ 55/6 i se zkouškami do M - školní (pod datum napsat na samostatný řádek 2. do kroužku), PS 26/1,2,3

ČJ

 • skloňování vzorů růže, píseň 
 • UČ 66/7 do ČJ školní (pod datum napsat na samostatný řádek 2. do kroužku), cvičení pisšte takto: Vydrami - ženami, bělici - růži..., DÚ: naučit se skloňovat vzor kost

PŘÍ, ČJ, PČ - zadáno 13.1.

Učivo 13.1.

M

ČJ

 • vzor žena, opakování vyjmenovaných slov
 • UČ 63/7 do ČJ - školní (pod datum na další řádek napsat do kroužku 1.), PS 10/3
 • DÚ: naučit se skloňovat vzory růže a píseň, PS 10/1 
 • https://www.umimecesky.cz/priserky-prehled - pouze dnes - opakování VS po V

PŘÍ

 • neživá příroda - Slunce, vzduch 
 • zápis a podrobnosti v Teams 

VV + PČ + ČJ

 • sněhová vločka - zadání v Teams

Sebehodnocení za 1. pololetí

 • kdo nemá vyplněno v Teams v zadání vyplní ještě během dneška. 

Učivo 12.1.

M

 • písemné dělení, písemné sčítání pod sebe více sčítanců
 • UČ 55/6 první modrný sloupeček i se zkouškami do M - školní (pod datum napsat do kroužku číslo 1. a psát až na další řádek), PS 25/12, 26/4,5

ČJ

 • vzor žena
 • UČ 62/4 ústně, PS 9/1,1a,b,c

VLA

 • Přemysl Otakar I., Václav I., sv. Anežka 
 • zápis a podrobnosti v Teams

Učivo 11.1.

M

 • násobení 10, 100, 1000, slovní úlohy 
 • PS 25/13,16, UČ 54/4 - do M - školní

ČJ

 • vzory podstatných jmen rodu ženského 
 • PS 8/3,4, UČ 62/3 vzory rodu ženského 
 • DÚ: PS 6/1,1a, naučit se skloňovat vzor žena v obou číslech
 • čtení: alespoň 5 stran vlastní knihy

Učivo 8.1.

M

 • slovní úlohy, odečítání čísel větších než 10 000
 • UČ 60/4 ústně, UČ 61/5 do M- školní (celá slovní úloha se zápisem), PS 24/7,8

ČJ

 • vzory rodu středního
 • PS 6/1, 7/2,3