Vše
Angličtina 1
Angličtina 2
Angličtina 3
Angličtina 4

Úkoly do 2.11.

Na přání několika rodičů jsou zde úkoly, které jsme během distanční výuky udělali. Zatím, prosím, nic neposílejte. Český jazyk : učebnice 20/8, 24/8, 28/6, 33/7, pracovní sešit s. 16 a 19, sloh - pracovní list Halloween. Matematika : učebnice 40/1, 42/16, 41/13, pracovní sešite s.17-21. Vlastivěda- zeměpis : učebnice s. 8, pracovní sešit s. 27 a 28. Vlastivěda - dějepis : učebnice s. 12-13, prac. sešit soubor 1 a 2. Přírodověda : učebnice  s.15-18, pracovní sešit s 9/1,2, s.10, s. 13/5,6,7. Pracovní činnost : Jak doma pomáhám - kresba. VV +TV : Můj oblíbený sport - kresba. Čtení a sloh : Moje oblíbená kniha - sloh.

Upozornění (hrozba) pro žáky i rodiče

V posledním týdnu před prázdninami se na on-line výuce vyskytly tyto nešvary : ztlumování mikrofonu spolužákovi, chatování v MS Teams, odstaraňování spolužáka z výuky ( totéž se týká i spolužaček). Děti byly několikrát on-line upozorněny. Doporučuji si znovu přečíst pravidla on-line výuky na webu školy. Odstaranila jsem všechny chaty. Pokud nějakého hackera přistihnu při nedovolené činnosti, postihne ho/ji napomenutí třídního učitele v souladu se Školnímk řádem. Hezké podzimní prázdniny všem.

Ptáčata 5

Pracovní listy k tisku na naší distanční výuce. Vhodné si dopředu vytisknout, bude se nám lépe pracovat.

Distanční výuka Aj - skupina pí. uč. Kokoškové

Žáci paní učitelky Kokoškové budou po dobu její nepřítomnosti v MS Teams rozřazeni do skupin paní učitelky Šipošové (děti z 5.A), Hrůzové (děti z 5.B + Nela K.) a Kohákové (děti z 5.C). První hodina bude zítra v 10:00.

Zkrácená výuka

V pátek 2.10. bude z důvodu konání voleb do Senátu ČR zkrácena výuka do 11.40 hodin.

Bakalář pro rodiče

Ve středu 23.9. děti dostaly přihlašovací údaje pro rodiče do programu Bakalář. Zatím v něm nejsou žádné známky. Klasifikujeme známkou až od pondělí 5.10. 

Používání mobilů ve škole

Ve středu 23.9. přinesou děti domů lístek s dotazem na používání mobilů ve třídě. Vraťte mi je vyplněné, prosím, obratem.

Mgr. Lia Ruthová, třídní učitelka

Kroužek dopravný výchovy

Vážení rodiče,

ve spolupráci s BESIPem a Městskou policií - Útvarem prevence bude ve školním roce 2020/2021 žákům 4.-9.tříd již po jedenácté otevřen kroužek Dopravní výchovy „STOP aneb na silnici bezpečně“. Pro činnost kroužku máme vyhrazena všechna pondělí od 14:00 do 15:30hod. Kroužek je zdarma.

Žáci a žákyně zde formou her získávají znalosti nejen z dopravní výchovy, ale i základy První pomoci, které jsou potřebné v každodenním životě. V prostoru školního hřiště trénujeme na jízdních kolech (k dispozici školní) jízdu přes překážky, navštěvujeme externí dopravní hřiště, dle zájmu navštěvujeme různé výstavy nebo organizujeme cyklo-vyjížďky (nutné vlastní kolo a přilba). Činnost kroužku každý školní rok vrcholí Dopravní soutěží mladých cyklistů, kde naše škola pravidelně reprezentuje kraj Praha na celorepublikovém finále. V letošním školním roce samozřejmě uvidíme, co vše půjde vzhledem k opatřením zorganizovat.

Těšíme se na účast Vašeho dítěte.

Mgr.Hana Štěpánková, vedoucí kroužku

Důležitá informace pro rodiče

Ve středu 16.9. obdrží děti  list s důležitými informacemi, náhrada za zrušené schůzky. Informace jsou i na webu školy, kdyby je některé dítě cestou domů ztratilo. Všechny děti mi již vrátily vyplněné dotazníky, moc děkuji rodičům.

Dopravní hřiště

Ve středu 2.9. jdeme na dopravní hřiště. S sebou helmu, sportovní oděv a pevné boty. Bude cyklistická praxe.