Vše
Angličtina 1
Angličtina 2
Angličtina 3
Angličtina 4

Vt 22.10. - čtvrtek

Ve čtvrtek se sejdeme v 10:55 on-line na informatice, děti to mají to v kalendáři v Teams

Ptáčata 5

Pracovní listy k tisku na naší distanční výuce. Vhodné si dopředu vytisknout, bude se nám lépe pracovat.

Distanční výuka Aj - skupina pí. uč. Kokoškové

Žáci paní učitelky Kokoškové budou po dobu její nepřítomnosti v MS Teams rozřazeni do skupin paní učitelky Šipošové (děti z 5.A), Hrůzové (děti z 5.B + Nela K.) a Kohákové (děti z 5.C). První hodina bude zítra v 10:00.

Kroužek dopravný výchovy

Vážení rodiče,

ve spolupráci s BESIPem a Městskou policií - Útvarem prevence bude ve školním roce 2020/2021 žákům 4.-9.tříd již po jedenácté otevřen kroužek Dopravní výchovy „STOP aneb na silnici bezpečně“. Pro činnost kroužku máme vyhrazena všechna pondělí od 14:00 do 15:30hod. Kroužek je zdarma.

Žáci a žákyně zde formou her získávají znalosti nejen z dopravní výchovy, ale i základy První pomoci, které jsou potřebné v každodenním životě. V prostoru školního hřiště trénujeme na jízdních kolech (k dispozici školní) jízdu přes překážky, navštěvujeme externí dopravní hřiště, dle zájmu navštěvujeme různé výstavy nebo organizujeme cyklo-vyjížďky (nutné vlastní kolo a přilba). Činnost kroužku každý školní rok vrcholí Dopravní soutěží mladých cyklistů, kde naše škola pravidelně reprezentuje kraj Praha na celorepublikovém finále. V letošním školním roce samozřejmě uvidíme, co vše půjde vzhledem k opatřením zorganizovat.

Těšíme se na účast Vašeho dítěte.

Mgr.Hana Štěpánková, vedoucí kroužku

Dopravní hřiště

Ve čtvrtek 3.9. jdeme na dopravní hřiště. Nezapomeňte cyklistickou přilbu, sportovní obuv a vhodné oblečení.

P.Hrůzová 

Závěr školního roku

Ve středu 24.6. půjdeme s dětmi do Carinky na zmrzlinový pohár. Sraz v 9h na školní zahradě, návrat v 10:45h ke škole. Prosím, aby si děti přinesly školní tričko, vyfotíme se společně v upomínku na 5.třídu.

Děkujeme sourozencům Kneževićovým za pozvání na zmrzlinový pohár a zároveň jim blahopřejeme k přijetí na osmileté gymnázium.

V pátek 26.6. se sejdeme v 8h ve třídě, kde si rozdáme vysvědčení. Prosím děti, které zůstaly po celou dobu na distanční výuce, aby měly s sebou potvrzení o bezinfekčnosti a roušku. 

Pokud si někdo vysvědčení nevyzvedne, bude ho mít k dispozici až po prázdninách, tedy od 25.8.2020.

Dále prosím, aby si děti odnesly všechny osobní věci ze třídy i šatny. Děkuji.

Závěr školního roku

Vážení rodiče, milé děti,

      v pátek 26.6. se s dětmi sejdeme ve třídě v 8 hodin v rouškách. Pokud bude pěkné počasí, přejdeme ze třídy na zahradu a vysvědčení si rozdáme venku. Děti, které byly od 25.5. doma, přinesou potvrzení od rodičů, že se nesetkaly s infekční chorobou. Potvrzení je přístupné k vytištění na webových stránkách školy a posílám jej v příloze. Nevyzvednutá vysvědčení budou k dispozici na začátku nového školního roku. Přeji Vám i dětem zasloužený letní odpočinek a pevné zdraví.

 tř.učitelka

Seznam pomůcek na školní rok 2020/2021

Závěrečné shrnutí

Milí žáci 4.B,

minulý týden jste při online hodinách zhodnotili svou pololetní práci v předmětech.

S klasifikací seznámím rodiče po pedagogické radě.

Učebnice slepte, vygumujte a připravte na příští školní rok. V září je budete odevzdávat.

Pracovní sešity z matematiky a českého jazyka si založte, v září nás čeká opakování.

Většina z vás pracovala velmi pěkně a za skvělé podpory rodičů, kterým moc děkuji.

Tento týden můžete sledovat pořad UčíTelka a dočíst si čítanku, v příloze posílám výzvu k soutěži,

náš strom je javor klen.

Pěkný týden přeje tř.učitelka.

Aj Koháková 8.-12.6. pro děti, které zůstaly doma

Závěrečný test: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_5C9AOfYhrgzLxWqJNnRAVIjTf9fLn106AafJGfCfC6UEWg/viewform?usp=sf_link