Vše
Angličtina 1
Angličtina 2
Angličtina 3
Angličtina 4

Pracovní činnosti 12.1.2021

Využijeme ruličku od toaletního papíru. Téma : zvíře nebo robot. Inspiraci najdeš na http://www.pintererst.com, zvířátka z ruliček toaletního papíru. Práce děti donesou do školy, až se tam opět sejdeme. Zdravím. Ruthová

Pracovní činnosti 5.1.2021

Na formát A 5 papíru nebo látky přišít vlastnoručně 3 knoflíky. Úkoly z PČ, prosím, neposílejte. Děti je přinesou do školy, až se opět sejdeme. Na příští týden si, prosím, připravte ruličku od toaletního papíru. Zdravím. Ruthová

Pracovní činnosti 24.11.

Z přílohy blogu si, prosím, vytiskněte relaxační vymalovánku. Obrázek si vybarvěte podle vlastní fantazie (fixy nebo pastelky). Úkol  mi již NEPOSÍLEJTE, děti ho odevzdají v úterý 1.12. ve škole na hodině pracovních činností. Tehdy také vyberu zbývající úkoly od těch, kteří mi je doposud neposlali.

Ptáčata 5 - distanční výuka

Milí žáci, pokračujeme spolu v učení na dálku. V příloze naleznete pracovní list pro tento 3. týden distanční výuky.

Máte-li možnost, poproste rodiče, aby vám ho na vaši hodinu (ÚT 10:50 h.) vytiskli. Najdete ho také v Teams - SOUBORY -VÝUKOVÉ MATERIÁLY - PTÁČATA 5, 3

uč. Ptáčková

Pracovní činnosti - samostatné práce

Témata samostatných prací : 3.11. kresba na A5, Prostřeno k snídani. 10.11. reklama, koláž z letáků nebo vlastní kresba, formát A5, téma reklamy libovolné, jen ne zbraně. Své práce mi, prosím, posílejte na můj školní mail ruthova@zslitvinovska6.cz do pátku 13.11. Práce budou hodnoceny známkou. Přeji hodně tvořivých nápadů. Lia Ruthová

Ptáčata 5 - distanční výuka

Milá Sáro, posílám ti k vytištění pracovní list. Připrav si ho na společnou hodinu s Kristýnkou.

Vt - 22.10. čtvrtek

Ve čtvrtek se sejdeme v 10:55 on-line na informatice, děti to mají to v kalendáři v Teams

Ptáčata 5

Pracovní listy k tisku na naší distanční výuce. Vhodné si dopředu vytisknout, bude se nám lépe pracovat.

Distanční výuka

Učivo, které budeme probírat během distanční výuky:

Matematika-pracovní sešit-do str. 21

Početníček-do str.10

Český jazyk-pracovní sešit-do str.15

Vlastivěda-dějepisná-1. Doba pobělohorská-již probráno ve škole-vypracovat otázky do sešitu

                                      2. Život v barokní době-již probráno ve škole v pondělí-vypracovat otázky do sešitu

                                      3. Ve školních lavicích-nová látka-podtrhat důležité informace v textu v sešitě a vypracovat otázky

Dostali jste ještě kapitolu 4. a 5. Zatím pouze nalepit do sešitu a nevypracovávat!!!!

Vlastivěda zeměpisná a přírodověda-pokyny dostanete do MS Teams.

Distanční výuka Aj - skupina pí. uč. Kokoškové

Žáci paní učitelky Kokoškové budou po dobu její nepřítomnosti v MS Teams rozřazeni do skupin paní učitelky Šipošové (děti z 5.A), Hrůzové (děti z 5.B + Nela K.) a Kohákové (děti z 5.C). První hodina bude zítra v 10:00.