Vše
Angličtina 1
Angličtina 2
Angličtina 3
Angličtina 4

Vt - 22.10. čtvrtek

Ve čtvrtek se sejdeme v 10:55 on-line na informatice, děti to mají to v kalendáři v Teams

Ptáčata 5

Pracovní listy k tisku na naší distanční výuce. Vhodné si dopředu vytisknout, bude se nám lépe pracovat.

Distanční výuka

Učivo, které budeme probírat během distanční výuky:

Matematika-pracovní sešit-do str. 21

Početníček-do str.10

Český jazyk-pracovní sešit-do str.15

Vlastivěda-dějepisná-1. Doba pobělohorská-již probráno ve škole-vypracovat otázky do sešitu

                                      2. Život v barokní době-již probráno ve škole v pondělí-vypracovat otázky do sešitu

                                      3. Ve školních lavicích-nová látka-podtrhat důležité informace v textu v sešitě a vypracovat otázky

Dostali jste ještě kapitolu 4. a 5. Zatím pouze nalepit do sešitu a nevypracovávat!!!!

Vlastivěda zeměpisná a přírodověda-pokyny dostanete do MS Teams.

Distanční výuka Aj - skupina pí. uč. Kokoškové

Žáci paní učitelky Kokoškové budou po dobu její nepřítomnosti v MS Teams rozřazeni do skupin paní učitelky Šipošové (děti z 5.A), Hrůzové (děti z 5.B + Nela K.) a Kohákové (děti z 5.C). První hodina bude zítra v 10:00.

Dopravní hřiště

20200925165105452.jpg
20200925165144726.jpg
20200925165221114.jpg
20200925165253416.jpg
20200925165340305.jpg
20200925165414948.jpg

Kroužek dopravný výchovy

Vážení rodiče,

ve spolupráci s BESIPem a Městskou policií - Útvarem prevence bude ve školním roce 2020/2021 žákům 4.-9.tříd již po jedenácté otevřen kroužek Dopravní výchovy „STOP aneb na silnici bezpečně“. Pro činnost kroužku máme vyhrazena všechna pondělí od 14:00 do 15:30hod. Kroužek je zdarma.

Žáci a žákyně zde formou her získávají znalosti nejen z dopravní výchovy, ale i základy První pomoci, které jsou potřebné v každodenním životě. V prostoru školního hřiště trénujeme na jízdních kolech (k dispozici školní) jízdu přes překážky, navštěvujeme externí dopravní hřiště, dle zájmu navštěvujeme různé výstavy nebo organizujeme cyklo-vyjížďky (nutné vlastní kolo a přilba). Činnost kroužku každý školní rok vrcholí Dopravní soutěží mladých cyklistů, kde naše škola pravidelně reprezentuje kraj Praha na celorepublikovém finále. V letošním školním roce samozřejmě uvidíme, co vše půjde vzhledem k opatřením zorganizovat.

Těšíme se na účast Vašeho dítěte.

Mgr.Hana Štěpánková, vedoucí kroužku

Dopravní hřiště již 2. září

 Ve středu 2. září nás milí letošní páťáci ( 5.C) čeká dopravní hřiště. Na hřišti budeme od 8 do 10 hodin .

(Pak se vrátíme do školy.) Budeme jezdit na kole, proto budete potřebovat pevnou obuv, sportovní oblečení a kdo má, tak cyklistickou helmu. Podrobnosti si řekneme 1. září ve škole.

Seznam pomůcek na školní rok 2020/2021

Aj Koháková 8.-12.6. pro děti, které zůstaly doma

Závěrečný test: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_5C9AOfYhrgzLxWqJNnRAVIjTf9fLn106AafJGfCfC6UEWg/viewform?usp=sf_link

Učivo na týden od 8. 6. do 12. 6.

Matematika-pracovní sešit str. 31, Početníček dokončit celý včetně geometrie do konce školního roku.

Český jazyk a vlastivěda- můžete opakovat na webu skolakov.eu