Vše
Angličtina
Čeština
Fyzika
Informatika
Matematika
Přírodopis
Výtvarná výchova

Zeměpis

Práce na 16.10. - učebnice strana 17/ 1-4- přepsat do sešitu (u cv. 2 zvýraznit doplněná slova); kdo nebyl na on-line hodině, přečíst + výspisky str.18-19

Dějepis

12.10. opakování  Pravěk

13.10. Test - Pravěk /uč.str.9-27/

Čj - 4. domácí úkol

Na 12. 10. 2020: učebnice, strana 47, cvičení 15

Úkoly píšete do sešitu na domácí úkoly!!! V jiném sešitě již neakceptuji.

nezapomeňte:

1. psát číslo úkolu a datum

2. psát zadání úkolu

3. nechat si úkol podepsat od rodičů!

Dějepis

6.10. testík uč.str.15-20

Čj - 3. domácí úkol

Na 5. 10. 2020: učebnice, strana 45, cvičení 5

Úkoly píšete do sešitu na domácí úkoly!!! V jiném sešitě již neakceptuji.

nezapomeňte:

1. psát číslo úkolu a datum

2. psát zadání úkolu

3. nechat si úkol podepsat od rodičů!

VT{ZA}: 29.9.-2.10.

DÚ č. 1 - Lekce č. 1 (písmena s, d, f, j, k, l)

- vypracovat dle zadaných pokynů

20200925185415753.jpg

ČJ - 2. domácí úkol

Na 29. 9. 2020: učebnice, strana 45, cvičení 2

Úkoly píšete do sešitu na domácí úkoly!!! V jiném sešitě již neakceptuji.

nezapomeňte:

1. psát číslo úkolu a datum

2. psát zadání úkolu

3. nechat si úkol podepsat od rodičů!

VT{ZA}: 21.-25.9.

- na hodiny VT(ZA) si žáci měli pořídit následující pomůcky: rychlovazače (každá třída má svoji barvu), 10-15 euroobalů

  (+ stojánek)

- dále je potřeba každodenní nácvik probraného písmena - alespoň 20 minut denně (děti vždy v hodině obdrží danou lekci)

  + odevzdání domácích úkolů 

Mgr. Veličková

20200918145303300.jpg
20200918145310407.jpg

Dějepis

21.9. testík uč.str.6-9

ČJL

Domácí úkol na 21. 9. 2020:

Napsat 10 vět (z toho alespoň 3 souvětí) o tom, co jste dělali o prázdninách. Správně podtrhnout podmět a přísudek.

nezapomeňte:

1. psát číslo úkolu a datum

2. psát zadání úkolu

3. nechat si úkol podepsat od rodičů!