Vše
Angličtina
Čeština
Fyzika
Informatika
Matematika
Přírodopis
Výtvarná výchova

ČJL: týden 29.9. - 2.10. (DÚ, opakování star. lit.)

DÚ (č.3) - str. 99/1 (na 29.9.) 

- opakování starověké literatury (2.10.)

- studijní materiál: zápisy v sešitě (doplňující studijní materiál: učebnice literární výchovy str. 157-167)

ČJL: týden 21. - 25.9. (DÚ)

DÚ (č.2) - str. 97/2 (na 22.9.)  

ČJL: týden 14. - 18.9. (DÚ)

DÚ (č.1) - str. 94/1 (na 15.9.)  - věty přepište a podtrhněte Př 

Český jazyk a literatura - (23.-27.3.)

Milí šesťáci,

v příloze máte práci na tento týden. Jedná se o látku na procvičení podmětu a přísudku. Nejdříve si  jednotlivá cvičení projděte sami a až pak si je zkontrolujte dle řešení. 

Zadání obdrží i Vaši rodiče do mailu.

V případě jakéhokoli dotazu mne kontaktujte rovněž mailem.

Zdravím  a přeji  hodně úspěchů v samostudiu. 

Český jazyk a literatura - (16.-20.3.)

Milí žáci, opětovně začíná další týden samostudia. Pracujte do školních, slohových a literárních sešitů - zadané úkoly dělejte pravidelně, ať se vám práce nehromadí. Po návratu do školy proběhne následná kontrola formou kontroly splněných úkolů, písemnými pracemi nebo zkoušením (zatím mi prosím vypracované úkoly neposílejte, dám vám včas vědět).

A) Mluvnice:

Shrnutí tvarosloví - 16.3. (pondělí)

- písemně zpracujte: str. 111/otázky 2, 4, 5, 7, 11, 13, 14

Úvod do skladby - 17.3. (úterý)

- připomeňte si učivo 5. ročníku (informace o základních větných členech: přísudek + podmět)

- přísudek str. 112-113 (přečíst si + nastudovat žlutý rámeček - základní informace o přísudku)

- písemně zpracovat: str. 113/3

- podmět str. 113 (přečíst si + nastudovat žlutý rámeček - základní informace o podmětu)

- písemně zpracovat: str. 114/1

Podmět a přísudek - procvičování - 18.3. (středa)

- viz naskenovaný PL

B) Sloh

Popis - práce s učebnicí - 19.3. (čtvrtek)

str. 157-158/10 (přečtěte si text a vytvořte k němu písemně do sešitu osnovu

C) Literární výchova 

Povídky  - 20.3. (pátek)

- práce s učebnicí literární výchovy: str.123-124 (přečíst si text povídky: A.P. Čechov - "Tlustý a tenký")

- přečíst barevný rámeček za textem + udělat z něj výpisky

Český jazyk a literatura - práce do 13.3.

A) Mluvnice - Procvičování slovesných tvarů 

- vypracujte do školního sešitu:

str. 109/4, str. 109/5a)

B) Sloh - Popis pracovního postupu

- přečtěte si text v učebnici (str. 158/12) a do slohových sešitů napište postup při přípravě některého jednoduchého jídla

C) Literatura - Balady (Kytice)

- v učebnici literární výchovy si přečtěte literární texty od str. 116-122

- dále je možno zhlédnout film "Kytice" na YOUTUBE

  (kdo má doma i literární předlohu - K.J. Erben - Kytice, doporučuji přečíst si ji)

Pilně studujte, v případě nejasností se mi ozvěte mailem. 

ČJL: týden 16. - 20.3. (DÚ, pravopisné cvičení)

DÚ (č.18) - str. 115-116/2 (na 16.3.)  

pravopisné cvičení (č.16): 16.3. (opakování tvarosloví - viz PL)