Vše
Angličtina
Čeština
Fyzika
Informatika
Matematika
Přírodopis
Výtvarná výchova

M - Dělitelnost - zhodnocení testu (2. 6.)

Milí žáci, přináším zhodnocení online dotazníku na téma Dělitelnost

Zdá se, že tato látka pro vás byla snadná. Tentokrát by mohlo být  rozdáno 38 jedniček, přičemž 5 prácí bylo zcela bez chyby a 3 žákům se práce nepovedla.

Sdílím výsledky jedné bezchybné práce zde (anonymně). 

Maximální počet bodů byl 59.

 • 48 - 59 b. = 1,
 • 36 - 47 b. = 2,
 • 24 - 35 b. = 3, 
 • 12 - 23 b. = 4, 
 • 0 - 11 b. = 5

Tímto testem jsme zakončili učivo matematiky v 6. ročníku. Dovolte mi, abych vám na tomto místě poděkovala za spolupráci a pochválila ty z vás, kteří vydrželi zpracovávat nové učivo až do konce. Věřím, že v dalších letech za to budete ve velké výhodě.

MK :-) 

20200602171509148.jpg

M - Dělitelnost - test (2. 6.)

Milí šesťáci,

poslední závěrečný test shrnující právě probrané učivo si napíšeme pomocí google dotazníku, který bude přístupný zde: 6. r. Dělitelnost dnes v Út 2. 6., v čase od 10. 00 do 13. 00 hodin.  Poté bude test uzavřen a vyhodnocen. 

Ať se vám daří!

M - Zhodnocení – Prvočíslo a číslo složené

Milí žáci, přináším zhodnocení pracovního listu Prvočíslo a číslo složené

Máte "osrdíčkováno", tak se podívejte a zkontrolujte své výsledky. 

Paní učitelka opět těm, kdo neodevzdal v termínu (k 1. 6.), napíše do bakaláře "A" .

Maximální počet bodů byl 36.

 • 31 - 36 b. = 1,
 • 24 - 30 b. = 2,
 • 16 - 23 b. = 3, 
 • 8 - 15 b. = 4, 
 • 0 - 7 b. = 5

Žákům, kterým se do 1. 6. přihlásit nepodařilo, neměli přístup k internetu, či z jakýchkoliv jiných důvodů list neodeslali, předávám v příloze zadání stejných úloh pro písemné vypracování! Práci odevzdají ve vlastním zájmu paní učitelce.

M - Zhodnocení – Dělitelnost čtyřmi a osmi

Milí žáci, přináším zhodnocení pracovního listu Dělitelnost čtyřmi a osmi

Máte "osrdíčkováno", tak se podívejte a zkontrolujte své výsledky. 

Paní učitelka opět těm, kdo neodevzdal v termínu (k 26. 5.), napíše do bakaláře "A" .

Maximální počet bodů byl 26.

 • 22 - 26 b. = 1,
 • 17 - 21 b. = 2,
 • 11 - 16 b. = 3, 
 • 6 - 10 b. = 4, 
 • 0 - 5 b. = 5

Žákům, kterým se do 29. 5. přihlásit nepodařilo, neměli přístup k internetu, či z jakýchkoliv jiných důvodů list neodeslali, předávám v příloze zadání stejných úloh pro písemné vypracování! Práci odevzdají ve vlastním zájmu paní učitelce.

M - Prvočíslo a číslo složené - online PL

Milí žáci,

předávám odkaz na slíbený online PL na téma Prvočíslo a číslo složené zde (termín odevzdání do Po 1. 6. do 20.00 hod.)

M - Dělitelnost - příprava na test (Út 2. 6.)

Milí šesťáci,

závěrečný test shrnující probrané učivo o dělitelnosti si opět napíšeme pomocí google dotazníku, který bude přístupný na blogu v  Út 2. 6., v čase od 10. 00 do 13. 00 hodin.  Poté bude test uzavřen a vyhodnocen. 

------------------------------------------------

Téma: Dělitelnost, prvočíslo a číslo složené (učebnice matematiky 2. díl str. 66 - 84 + online výukové materiály)

Pojmy: Dělitelnost (znaky dělitelnosti: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10), prvočíslo a číslo složené (co je prvočíslo a co číslo složené, rozklad čísla na součin prvočísel)

M - Zhodnocení – Dělitelnost šesti a devíti

Milí žáci, přináším zhodnocení pracovního listu Dělitelnost šesti a devíti

Úlohy jsem zkontrolovala a pokud měl někdo nějaké chyby, doplnila komentářem. Asi šesti žákům aplikace chybně spočítala body (chybějící, nebo nesprávně zvolené úlohy počítala jako správné), proto jsem u těchto žáků obodovala pracovní list ručně (tito žáci ve zpětné vazbě ve žlutém poli uvidí počet získaných bodů/ celkový počet bodů). Tak se podívejte a zkontrolujte své výsledky.

Paní učitelka opět těm, kdo neodevzdal v termínu (k 26. 5.), napíše do bakaláře "A" .

Maximální počet bodů byl 28.

 • 25 - 28 b. = 1,
 • 19 - 24 b. = 2,
 • 13 - 18 b. = 3, 
 • 7 - 12 b. = 4, 
 • 0 - 6 b. = 5

Žákům, kterým se do 26. 5. přihlásit nepodařilo, neměli přístup k internetu, či z jakýchkoliv jiných důvodů list neodeslali, předávám v příloze zadání stejných úloh pro písemné vypracování! Práci odevzdají ve vlastním zájmu paní učitelce.

M - Zhodnocení – Dělitelnost dvěma a třemi

Milí žáci, přináším zhodnocení pracovního listu Dělitelnost dvěma a třemi

Znovu se přihlaste do pracovního listu a podívejte se, zda máte za úlohu "srdíčko", či nějaký komentář k dané úloze. Za každé srdíčko chválím a těm, co mají všechna srdíčka, gratuluji! Zdá se, že toto učivo bylo pro vás velmi snadné. Rozdat jsem mohla 16 smajlíků (dohromady ve třídě 6. A a 6. B) za zcela bezchybnou práci!

Paní učitelka těm, kdo neodevzdal v termínu (k 22 . 5.), napsala do bakaláře "A" .

Maximální počet bodů byl 39.

 • 34 - 39 b. = 1,
 • 26 - 33 b. = 2,
 • 16 - 25 b. = 3, 
 • 8 - 15 b. = 4, 
 • 0 - 5 b. = 5

Žákům, kterým se do 22. 5. přihlásit nepodařilo, neměli přístup k internetu, či z jakýchkoliv jiných důvodů list neodeslali, předávám v příloze zadání stejných úloh pro písemné vypracování! Práci odevzdají ve vlastním zájmu paní učitelce.

M - Dělitelnost čtyřmi a osmi - online PL

Milí žáci,

předávám odkaz na slíbený online PL na téma Dělitelnost čtyřmi a osmi zde (termín odevzdání do Pá 29. 5. do 20.00 hod.)

V pátek vás čeká poslední online pracovní list, a to na téma Prvočíslo a číslo složené (+ jednoduchý prvočíselný rozklad). V příštím týdnu v úterý očekávejte poslední závěrečný test na Dělitelnost pro všechny 6. ročníky.

M - Dělitelnost šesti a devíti - online PL

Milí žáci,

předávám odkaz na slíbený online PL na téma Dělitelnost šesti a devíti zde (termín odevzdání prodloužen do Út 26. 5. do 11.00 hod.)