Vše
Angličtina
Čeština
Fyzika
Informatika
Matematika
Přírodopis
Výtvarná výchova

VEV- 3. úkol

Na MS Teams-kanál VEV- máte zapsaný 3.úkol. Někteří dosud neodevzdali ani jeden úkol!!!

VEV- odevzdávání úkolů-klasifikace

Vzhledem k tomu, že naše společná hodina je v nedohlednu, bude třeba vaše práce poslat elektronicky. Na MS Teams máte kanál VEV, kde je práce zadána a někteří z vás mi tam již obě práce zaslali a mají je oznámkovány v Bakaláři. Někteří nemáte od září známku žádnou a pokud nepošlete své práce do pátku 20. listopadu , nebudete v 1. čtvrtletí klasifikováni. 

VEV-20. října

Vypracujte na čtvrtku(dostali jste ji ve škole v úterý 13. 10.) návrh na kryt mobilního telefonu. Kresba bude ve skutečné velikosti(může být i větší), bude barevná - pastelky, fixy  nebo černobílá - nebude tužkou, ale pastelkou nebo fixou. Práci mi odevzdáte na první společné hodině.

ČZ č. 1

datum odevzdání: 27.10.

- přepošlete prosím na můj pracovní email

DÚ - MA

na 8.10.- učebniuce str.22/10

MA

od zítra (t.j. 7.10. ) nosit rýsovací pomůcky

ČJL: týden 29.9. - 2.10. (DÚ, opakování star. lit.)

DÚ (č.3) - str. 99/1 (na 29.9.) 

- opakování starověké literatury (2.10.)

- studijní materiál: zápisy v sešitě (doplňující studijní materiál: učebnice literární výchovy str. 157-167)

Výtvarná a estetická výchova

Na úterý 29.9. si přineste: anilinky(nebo vodovky), voskovky, 3 štětce různé velikosti, kelímek na vodu.

Nezapomeňte přinést 40 Kč na čtvrtky!

D - star. Řím (opakování)

- v týdnu (21.-25.9.) bude krátké opakování na kapitolu: "STAROVĚKÝ ŘÍM"

- studijní materiál: zápisy v sešitě; učebnice str. 110-139

ČJL: týden 21. - 25.9. (DÚ)

DÚ (č.2) - str. 97/2 (na 22.9.)