Učivo - čtvrtek 21.1.

Český jazyk: psali jsme diktát slov na měkké a tvrdé slabiky (viz příloha)

PS: str. 48, cv. 1

Matematika: PS: str. 76 - celá strana jako samostatná práce

Učivo - středa 20.1.

Český jazyk: PS: str. 47 - celá strana

DÚ ČJ: učebnice str. 62, cv. 4 - dva řádky napsat do domácího sešitu

Geometrie: PS: str. 83, cv. 1, 2, 3

                           str. 84, cv. 2, 3, 5, 6

Prvouka: str. 31, cv. 1, 2, 3 + učit se

Čtení: čítanka str. 79 - číst

Učivo - úterý 19.1.

Český jazykUčebnice: str. 62, cv. 3 - ústně

PS: str. 43, cv. 2, 3

      str. 44, cv. 1, 2

Matematika

PS: str. 74, cv. 1, 2, 5

DÚ: M - PS: str. 77, cv. 6, 7, 8

Ve středu bude geometrie.

Učivo - pondělí 18.1.

Český jazyk: měkké souhlásky a slabiky

učebnice: str. 62, cv. 1, 2 ( naučit zpaměti žlutou tabulku)

              PS: str. 43, cv. 2,3, 4

DÚ z učebnice do domácího sešitu: str. 59, cv. 8 - napsat čtyři věty

Matematika: odčítání od desítky

PS: str. 72, cv. 4

     str. 73, cv. 2, 3

    str. 74, cv. 4

Prvouka: str. 30

Čtení: str. 74 - 76

Psaní: str. 25

Učivo - pátek 15.1.

Český jazyk PS: str. 46 - dodělat celou stranu

Matematika - geometrie: PS: str.82 - celou stranu

Čt: str. 73 - číst

Psaní: str. 24 - dodělat

          str. 25 - 5 řádků

V pondělí budeme psát testík z prvouky - téma: Zima od str. 24

Učivo - středa, čtvrtek 13.1. + 14.1.

Český jazyk: PS: str. 46, cv. 1, 2

DÚ z učebnice: str. 58, cv. 4 - naspat do domácího sešitu

Matematika: PS: str. 72, cv. 4 - 2. - 4. sloupec

                             str. 73, cv. 2 - 1. + 2. sloupec

  Matematika  DÚ: PS: str. 73, cv. 3 - vybarvit první čtverec

 Prvouka: PS: str. 28 - celá strana, str. 29, cv. 1, 2, 3, 4

Čtení: str. 72 naučit pěkně číst

Psaní: str. 23 - dopsat, str. 24 - pět řádků

Učivo - úterý 12.1.

Český jazyk: PS: str. 45 - celou stranu

Matematika :  nové učivo: sčítání typu 26 + 4, 38 + 2 aj.

                     PS: str. 72, cv. 3

                     PS: str. 72, cv. 4 - 1. sloupec

M- Dú:  PS: str. 77, cv. 1, 2, 3, 4, 5

Učivo - pondělí 11.1.

Český jazyk : učebnice: str. 58, cv. 3, 4 - ústně

                   DÚ: do domácího sešitu z učebnice: str. 59, cv. 10 - dva řádky

  Matematika ( geometrie) str. 79, cv. 5

                       str. 80, 81 - celé strany

Prvouka: str. 26 - dodělat celou stranu

                str. 28, cv. 1   

Čtení: str. 70 - 71

Psaní: str. 22 - dopsat, str. 23 - čtyři řádky               

Učivo - pátek 9.1.

Český jazyk.

PS: str. 42, cv. 5

PS: str. 43 - celá strana

Matematika: PS: str. 70, cv. 3, 4, 5

čtení: str. 68, 69 - hezky číst

Psaní : str. 22 - 4 řádky

Učivo - čtvrtek 7.1.

Český jazyk: nové učivo:  Tvrdé souhlásky a slabiky.

Psali jsme diktát - viz příloha

Učebnice: str. 58, žlutý rámeček - naučit vyjmenovat

                   str. 58, cv. 3, 4 - ústně

Matematika: nové učivo - odčítání jednotek

                      PS: str. 69, cv. 2, 5, 6, 7, 8, 9

                     PS: str. 70, cv. 1, 2

DÚ: do matematického sešitu opsat příklady z PS str. 69, cv. 1 do dvou sloupců a vypočítat.