Učivo pátek 18.6.

Český jazyk:  PS str. 26/cv. 2, str. 40/cv. 4,5

Matematika: Geometrie - PS str. 79/cv.5,6 a str. 80/cv. 1,2,3,4

Psaní: písanka str. 37 celá

Učivo čtvrtek 17.6.

Český jazyk:  PS str. 40 /cv. 1,2,3 a vzadu příloha č. 2 - nalepit k podstatným jménům vhodná slovesa.

Matematika: Geometrie - PS str. 78 celá a str. 79/cv. 1,2,3,4

Učivo středa 16.6.

Český jazyk:  PS str. 39 celá (jen pro děti, které nejsou ve škole)

Matematika: PS str. 69/cv. 1 - psát výsledky nejprve nad příklad, potom vyhledávat písmena

Prvouka:  str. 72 - celá

Učivo úterý 15.6.

Český jazyk:  PS str. 38/ cv. 2,3

Psaní, čtení: písanka str. 38 celá, čtení Čít. str. 146 a 1. strana příběhu o Makové panence a motýlu Emanuelovi

1. a 2. vyučovací hodinu proběhl preventivní program s lektorem - téma - Nejsme jen spolužáci, ale i kamarádi.

Učivo pondělí 14.6.

Český jazyk:  PS str. 37 celá a str. 38/cv. 1+soutěž

Matematika: PS str. 68 celá a procvičování:  https://wordwall.net/cs/resource/4512664/mal%C3%A1-n%C3%A1sobilka

Prvouka:  str. 70/cv. 4. str. 71/cv. 2,3

Přinést si velkou igelitovou tašku na výkresy.

Učivo pátek 11.6.

Český jazyk:  PS str. 36/cv. 2 a vzadu příloha č. 1b)

Matematika:  Geometrie - PS str. 76 a77 celé

Psaní: písanka str. 34 celá

V pondělí přinést velkou tašku na výkresy.

Učivo čtvrtek 10.6.

Český jazyk:  UČ str. 99/cv.4 +a),b) - napiš do sešitu ČJ-Š

Matematika:  Geometrie - PS str.72/cv.3a),b), str. 75/cv. 3,4,5 a učit jednotky délky(obrázek v sešitě)

Učivo středa 9.6.

Český jazyk:  PS str. 35/cv. 4 - adresa, str. 40/cv. 4 - doplnit - opakování

                         zítra závěrečné opakování 

Matematika:  procvičování - viz příloha - napsat výsledky do cvičného sešitu

Prvouka: PS str. 70/cv. 3

                  v pondělí 14.6. - opakovací testík - učit str. 65/cv. 1, 66/cv. 1,2

Učivo úterý 8.6.

Český jazyk:  PS str. 36/cv. 1,3

Matematika:  PS str. 67/ druhý a třetí sloupek ze všech cvičení

Psaní: písanka str. 32 celá

Učivo pondělí 7.6.

Český jazyk:  PS str. 34/cv. 1,3,4 , procvičování psaní velkých písmen a určování slovních druhů.

Matematika:  příprava na závěrečné opakování , které píšeme zítra 8.6.- násobení, dělení do 50, počítání se závorkami, slovní úlohy - zápis, výpočet, odpověď - viz příloha. Geometrie - opakovat pojmy bod, úsečka, přímka, bod, který náleží, který nenáleží úsečce.

Čtení:  čítanka str. 140-141