Učivo pondělí 14.6.

Český jazyk:  PS str. 37 celá a str. 38/cv. 1+soutěž

Matematika: PS str. 68 celá a procvičování:  https://wordwall.net/cs/resource/4512664/mal%C3%A1-n%C3%A1sobilka

Prvouka:  str. 70/cv. 4. str. 71/cv. 2,3

Přinést si velkou igelitovou tašku na výkresy.

Učivo pátek 11.6.

Český jazyk:  PS str. 36/cv. 2 a vzadu příloha č. 1b)

Matematika:  Geometrie - PS str. 76 a77 celé

Psaní: písanka str. 34 celá

V pondělí přinést velkou tašku na výkresy.

Učivo čtvrtek 10.6.

Český jazyk:  UČ str. 99/cv.4 +a),b) - napiš do sešitu ČJ-Š

Matematika:  Geometrie - PS str.72/cv.3a),b), str. 75/cv. 3,4,5 a učit jednotky délky(obrázek v sešitě)

Učivo středa 9.6.

Český jazyk:  PS str. 35/cv. 4 - adresa, str. 40/cv. 4 - doplnit - opakování

                         zítra závěrečné opakování 

Matematika:  procvičování - viz příloha - napsat výsledky do cvičného sešitu

Prvouka: PS str. 70/cv. 3

                  v pondělí 14.6. - opakovací testík - učit str. 65/cv. 1, 66/cv. 1,2

Učivo úterý 8.6.

Český jazyk:  PS str. 36/cv. 1,3

Matematika:  PS str. 67/ druhý a třetí sloupek ze všech cvičení

Psaní: písanka str. 32 celá

Učivo pondělí 7.6.

Český jazyk:  PS str. 34/cv. 1,3,4 , procvičování psaní velkých písmen a určování slovních druhů.

Matematika:  příprava na závěrečné opakování , které píšeme zítra 8.6.- násobení, dělení do 50, počítání se závorkami, slovní úlohy - zápis, výpočet, odpověď - viz příloha. Geometrie - opakovat pojmy bod, úsečka, přímka, bod, který náleží, který nenáleží úsečce.

Čtení:  čítanka str. 140-141

Učivo pátek 4.6.

Český jazyk:  PS str. 33/cv.3,4, str. 34/cv. 2

Matematika:  PS str. 74/cv. 2, str. 75/cv. 1,2

Psaní:  písanka str. 31 - celá

Čtení: přes víkend číst vlastní knihu, v pondělí přinést knížku "Moje čtení"

Učivo čtvrtek 3.6.

Český jazyk:  PS str. 33/cv. 1 a),b) a cv. 2 - zadáno jako DÚ a diktát - viz příloha.

Matematika: PS str. 73 celá, str. 74/cv. 1 celé.

Učivo středa 2.6.

Český jazyk: PS str. 29/cv. 3, str. 30 celá ( cv. 3,4, zadáno jako DÚ), str. 31/cv. 1,2 + rébus

Prvouka: PS str. 69 celá, str.70/cv. 1,2

Děti, které nemají v pořádku úkoly zadané v rámci on-line výuky, přinesou vše ke kontrole zítra!

Ve čtvrtek a v pátek budeme mít geometrii - připrav si dlouhé pravítko - pevné a průhledné a ořezanou tužku!

Učivo úterý 1.6.

Český jazyk:  PS str. 29/cv. 2 , procvičování a úkoly v kanálu ČJ - MS Teams

Matematika:  cvičení vložena do kanálu M MS Teams, PS str. 67 - 1. sloupek ze všech cvičení - zadáno jako DÚ

Čtení:  list čtení č. 1 - dodělat do pátku