Učivo pátek 22.1.

Český jazyk:   UČ str. 62/cv. 7 - slova napsat do sešitu ČJ - Š

                          PS str. 48/cv. 3

Matematika: PS str. 76 - celá

                         list s příklady - 1 sloupek - číslo 37

Psaní: písanka str. 29

Čtení: čítanka str. 79-81 - zadáno jako DÚ

Učivo čtvrtek 21.1.

Český jazyk:  UČ str. 62/cv. 8 - ústně

                         Diktát - viz příloha

Matematika: PS str. 75/cv. 2,3,4,5

                         list s příklady - cv. 61/a,b a cv.62/a,b - zadáno jako DÚ

Učivo středa 20.1.

Český jazyk:  UČ str. 62/cv. 3 - ústně

                         UČ str. 63/cv. 6 - slova napsat do sešitu a vyznačit měkkou slabiku

                         UČ str. 63/cv. 5 - zadáno jako DÚ - cv. a) nedělat

                         PS str. 47/cv. 5,6 - u cv. 6 je v zadání chyba (ne tvrdé souhl., ale měkké souhl.)

Matematika: PS str. 73/cv.1,2 a str. 74/cv. 1, 5

Prvouka: PS str. 30/cv. 3 a cv. 1 zadáno jako DÚ do 25.1.

Procvičování tvrdých a měkkých slabik:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/souhlasky ;;     ( cvičení V cirkuse, Zvědavé berušky a Letecký den)

Učivo úterý 19.1.

Český jazyk:   UČ str. 62/cv. 1, 2 - jména napsat do sešitu, cv. 2 a, b - ústně

                          PS str. 47/ cv. 1,2,4

Matematika: PS str. 74 - odčítání typu 30-9 - cv. 4, 2 

                          PS str. 73 /cv. 3 - pokud nemáte, vybarvit jeden obrázek

                          PS str. 77/ cv. 4, 5, 7 - růžový sl. a cv. 8 - zadáno jako DÚ

Psaní: písanka str. 28

Čtení: čtení z vlastní knížky, nebo časopisu - napsat počet přečtených stran - zadáno jako DÚ do pátku

Učivo pondělí 18.1.

Český jazyk: UČ str. 60/ cv. 11 - vymyslet ke každému slovu v zadání tři přídavnáí jména a napsat je,                                                                 vyznačit tvrdou slabiku

                         UČ str. 60/cv. 13 - napsat dvojice, které k sobě patří

                         PS str. 46/ cv. 3, cv. 2 - zadáno jako DÚ

Matematika: geometrie - PS str. 83/ cv. 1 - 3, str. 84/cv. 1 - 6 

Prvouka: PS str. 29 - opakování

Čtení - čítanka str. 73 - zadáno jako DÚ

Učivo pátek 15.1.

Český jazyk:   PS str. 45/cv.4,5,6 a str. 46/cv. 1

                          UČ str. 59/cv. 7 - slova napsat, cv. 8

Matematika: PS str. 82 - celá ( cv. 2 - levou půlku čáry rukou, pravou podle pravítka - říci si rozdíl)

Psaní: písanka str. 27

Čtení: čítanka str. 74 - 76 - zadáno jako DÚ

V pondělí budeme psát testík z prvouky - téma Zima - učit z PS str. 24 - 28

Učivo čtvrtek 14.1.

Český jazyk:   PS str. 42 - opakování - vše kromě cv. 3

Matematika: PS str. 72/ cv. 4, str. 73/ cv. 3 - jeden obrázek

                          PS str. 77/cv. 1,2,3, 6 a 7 - pouze bílý sloupek - zadáno jako DÚ

 

             

Učivo středa 13.1.

Český jazyk:   UČ str. 59/cv.8 ústně, cv. 7 - napsat tři věty

                          UČ str. 59/cv. 10 - dva řádky zadány jako DÚ

Prvouka: PS str. 27,28

Učivo úterý 12.1.

Český jazyk:   PS str. 45/cv.1,2

                          UČ str. 58/cv. 4 - slova napsat

Matematika: PS str. 67/cv. 1 

                          PS str72/cv. 1,2,3

                          napsat a vypočítat do sešitu příklady z lístečku - zadáno jako DÚ - viz příloha

Psaní: písanka str. 26

Čtení: čítanka str. 72 - zadáno jako DÚ na pátek

Učivo pondělí 11.1.

Český jazyk: UČ str. 58/cv.1,2,3

                         PS str. 42/cv. 1 a str. 44/cv. 2

                         UČ str. 56/cv.11 - dva řádky -  zadáno jako DÚ

Matematika: geometrie - PS str. 80, 81 - celé 

Prvouka: PS str. 26 - celá

Čtení - list str. 63 - číst obě básničky - zadáno jako DÚ (list s Křemílkem a Vochomůrkou)