Co odevzdat?

Prosím o odeslání kvízů z ČJ a M - vždy odkaz v kanále příslušného předmětu na MS Teams. A o obrázek z přírodnin - foto buď nahrát do "zadání" v MS Teams, nebo poslat na e-mail.

Děkuji tř. učitelka 

Učivo pátek 23.10.

Český jazyk – UČ str. 21/ cv. 1, 2, 3 (slohová cvičení)

Matematika – PS str. 27/ cv.1 – první sloupec

                                 str. 27/ cv. 2,3,5

          str. 43/ cv. 1 – rakety v horní polovině stránky , k raketám přiřadit správné hvězdy                           

                                     s příklady a vybarvit stejnou barvou, jako mají špičky raket

 Úkoly na prázdniny:

 ČJ – pracovní list s nadpisem – „Oprav chyby“

      -  pracovní list se spojovačkou písmenek str. 10,11 dodělat celý

M – vybarvit obrázek se slunečnicí a procvičovat počítání zpaměti +/- do 20

Čtení – vybarvit druhou stranu  malovaného čtení – školní potřeby

           - každý den číst dvě stránky z knížky „Kotě“ do str. 43

Nedělejte jiné pracovní listy, pouze děti mohou dokončit vybarvování - matematika - houba a ježeček. Nemají všichni, někdo už to má hotové.

Všichni se opatrujte a zůstaňte zdraví.

St. Šnajdrová

Učivo čtvrtek 22.10.

Český jazyk – UČ str. 20, cv. 3 – ústně

                         PS  str. 17, cv. 1 – celá strana

Matematika –PS str. 26, cv. 1 (první až čtvrtý sloupec)

                              str.26, cv.2 ( první a třetí sloupec)

                              str. 26, cv. 3, 4

                         pracovní list - nakopírovaný papír - str. 13, cv.25/ a,b, cv. 26

Psaní -  písanka str. 8- celá stránka

Čtení -  pracovní list – vybarvování podle textu – strana s aktovkou - nemusí být hotové dnes

              Čtení z knížky „Kotě“ – str. 22 – 24

Prvouka – str. 10 - celá - nemusí být vypracováno hned dnes.

Kvízy na MS Teams

Dobrý den,

do kanálů ČJ a M na MS Teams jsem vložila odkazy na kvízy. Termín odevzdání je do pátku 23. 10. Dětem držím palce, ať pracují samostatně.

Děkuji za spolupráci.St. Šnajdrová

Učivo - středa 21.10.

Český jazyk: UČ str. 19, cv. 1, cv. 2 – říkanku o hruštičce ve správném pořadí vět přepsat do sešitu

                                                                  ČJ-D, nezapomenout na datum

                        PS str. 16, cv.3 + pro bystré hlavy

 Matematika -PS str.25, cv. 2/a,b,cv. 3, 4, 6

 Čtení: pracovní list – vybarvit obrázek podle textu – na obrázku je zajíček, drak, sluníčko....

Učivo - úterý 20.10.

Český jazyk:   PS str. 15, cv. 2, 3, 4

                           PS str. 16, cv. 1 + obrázek papírového draka vpravo (vybarvit dvě věty)

Matematika:  PS str. 24, cv. 2, 3 (pouze druhý sloupec), cv. 5

              PS str. 24, cv. 4/a – vypracovat do cvičného sešitu (zápis, znázornění, výpočet, odpověď)

                        PS str. 21, cv. 6 obě tabulky

Psaní: dopsat stranu 7 v písance

Čtení: „Kotě“ – str. 20, 21 a 1. odstavec na str. 22

Učivo - pondělí 19.10.

Český jazyk – PS str. 14/ cv. 4 a dokončit stránku

                          PS str.15/ úvodní text a cv.1

                 - pracovní list str. 11 / cv. 8, 8/a  (na druhé straně listu je spojovačka písmen podle abecedy)

Matematika – PS str. 23, cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Prvouka – pracovní list dopravní značky – strana se značkou s kolem

                  PS str. 9 celá

Čtení – „Kotě“ str. 12-14

Učivo 16.10.

Český jazyk – PS str.13/cv. 4 a „soutěž“

                          PS str.14/ cv.1, 2, 3

                          pracovní list Abeceda – str.50, cv. 2 – seřadit názvy zvířat podle abecedy

Matematika – PS str. 21, cv. 1 (ne poslední sloupek) cv. 2 (první a třetí sloupec)

                           PS str. 22, cv. 1, 2, 3, 4, 5

Psaní – písanka str. 7 – šest řádků

Čtení na víkend -  „Kotě“ str. 15 - 19

Učivo 15.10.

Český jazyk - učebnice str.16/ cv. 6

                       ČJ - PS str. 13/ cv. 1, 2, 3

                       Ofocený papír ABECEDA -  cv.1/a (korálky- napsat abecedu)

                      Do  sešitu ČJ –D vypracovat zadání na malém lístečku – „Seřaď slova podle abecedy“     

Matematika – PS  str. 19/ cv. 1 – vybrat si jednu pyramidku, utvořit a napsat z čísel 4 příklady – dva

                         na sčítání a dva na odčítání do sešitu M-Š 

                        PS str. 19 /cv. 2, 3 + cv. 4 (pouze tabulka a pyramida)

Čtení -  číst "Kotě" do str.11

 

20201015110236110.jpg