Přehled učiva na 7. 5.

Přehled učiva na 7. 5.

Český jazyk

Český jazyk - pracovní sešit 2 - str. 25, cv. 3, 4 -  písemné řešení

Slovní druhy (skolakov.eu)

Matematika

Matematika - pracovní sešit 2 -  str. 61, cv. 3 - 7 - písemné řešení

Domácí úkol:

Matematika - pracovní sešit 2 -  str. 61, cv. 4 - písemné řešení do M – Š

Násobení a dělení 4 (skolakov.eu)

Čítanka - str. 134 - 136

Děkuji za spolupráci.

M. Želízková

Přehled učiva na 6. 5.

 Přehled učiva na 6. 5.

Český jazyk

Český jazyk - učebnice - str. 93, cv. 6 - ústní řešení; diktát

Český jazyk - pracovní sešit 2 - str. 25, cv. 1 -  písemné řešení

Matematika

Matematika - pracovní sešit 2 -  str. 61, cv. 1, 2, 9 - písemné řešení

Násobení a dělení 3 (skolakov.eu)

Český jazyk – čtení

Čítanka - str. 128, 134 - 136

Domácí úkol:

Český jazyk - pracovní sešit 2 - str. 25, cv. 2 -  písemné řešení

ČJ - četba z knihy dle vlastního výběru 

Děkuji za spolupráci.

M. Želízková

Přehled učiva na 5. 5.

Přehled učiva na 5. 5.

Český jazyk

Český jazyk - učebnice - str. 93, cv. 5 - písemné řešení

Český jazyk -  pracovní sešit 2 - str. 24, cv. 3 -  písemné řešení

Matematika

Matematika - pracovní sešit 2 -  str. 60, cv. 1 - 3 - písemné řešení

Domácí úkol:

Matematika - pracovní sešit 2 - str. 60, cv. 4 - písemné řešení

ČJ - četba z knihy dle vlastního výběru 

 

Děkuji za spolupráci.

M. Želízková

Přehled učiva na 4. 5.

Přehled učiva na 4. 5.

Český jazyk

1) Český jazyk -  pracovní sešit 2 - str. 23  -  písemné řešení

2) Český jazyk - učebnice - str. 93, cv. 2 - ústní řešení

Matematika

Matematika - pracovní sešit 2 -  str. 59 - písemné řešení

Prvouka -  pracovní sešit - str. 57 

Domácí úkol:

Český jazyk -  pracovní sešit 2 - str. 24, cv. 1, 2

ČJ - četba z knihy dle vlastního výběru 

Děkuji za spolupráci.

M. Želízková

Přehled učiva na 3. 5.

Přehled učiva na 3. 5.

Český jazyk

Český jazyk - učebnice - str. 92, cv. 6

Český jazyk -  pracovní sešit 2 - str. 23, cv. 1, 2 -  písemné řešení

Matematika

Matematika - pracovní sešit 2 -  str. 57, cv. 6; str. 58, cv. 1 - 6 písemné řešení

Domácí úkol:

Matematika - pracovní sešit 2 - str. 58, cv. 7,8 - písemné řešení

ČJ - četba z knihy dle vlastního výběru 

 

Děkuji za spolupráci.

M. Želízková

Přehled učiva na 23. 4.

Přehled učiva na 23. 4.

Český jazyk

Český jazyk - učebnice - str. 87 - Robinson - a, b, c - ústní řešení

Český jazyk - učebnice - str. 87, cv. 1 b

Matematika

Matematika - pracovní sešit 2 -  str. 52, cv. 2 - 7 - písemné řešení

Domácí úkol:

ČJ + PČ – Ostrov -  nakreslit, vystřihnout ostrov, napsat název a připsat příběh

ČJ - četba z knihy dle vlastního výběru 

Čtenářský deník

 

Děkuji za spolupráci.

M. Želízková

Přehled učiva na 22. 4.

Přehled učiva na 22. 4.

Český jazyk

Český jazyk - učebnice - str. 89, cv. 7

Český jazyk - pracovní sešit 2 - str. 19, cv. 2 - 5 -  písemné řešení

Matematika

Matematika - pracovní sešit 2 -  str. 51, cv. 1 - 4 - písemné řešení

Český jazyk – čtení

Čítanka - str. 114, 115

Domácí úkol:

Matematika - pracovní sešit 2 -  str. 52, cv. 1 - písemné řešení

ČJ - četba z knihy dle vlastního výběru 

Děkuji za spolupráci.

M. Želízková

Přehled učiva na 21. 4.

Přehled učiva na 21. 4.

Český jazyk

Český jazyk – diktát, opakování – slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

Český jazyk -  pracovní sešit 2 - str. 18, cv. 3, 4 -  písemné řešení

Matematika

Matematika - pracovní sešit 2 -  str. 46, cv. 4, 6, 7; str. 50, cv. 1 - 5 - písemné řešení

Domácí úkol:

Český jazyk -  pracovní sešit 2 - str. 19, cv. 1 -  písemné řešení

ČJ - četba z knihy dle vlastního výběru 

 

Děkuji za spolupráci.

M. Želízková

Přehled učiva na 20. 4.

Přehled učiva na 20. 4.

Český jazyk

Český jazyk - učebnice - str. 88, cv. 5 - ústní řešení

Český jazyk - učebnice - str. 88, cv. 6 - písemné řešení

Český jazyk -  pracovní sešit 2 - str. 18, cv. 1, 2 -  písemné řešení

Matematika

Matematika - pracovní sešit 2 -  str. 48; str. 49, cv. 1, 2 - písemné řešení

Prvouka

Prvouka -  Jarní květiny -  pracovní sešit - str. 51 - písemné řešení

Domácí úkol:

Matematika - pracovní sešit 2 - str. 49, cv. 3 - písemné řešení

ČJ - četba z knihy dle vlastního výběru 

 

Děkuji za spolupráci.

M. Želízková

Přehled učiva na 19. 4.

Přehled učiva na 19. 4.

Český jazyk

Český jazyk - učebnice - str. 88, cv. 4 - ústní řešení

Český jazyk - učebnice - str. 88, cv. 3 - písemné řešení

Matematika

Matematika - pracovní sešit 2 -  str. 47, cv. 1 - 7 - písemné řešení

Domácí úkol:

Písanka -  str. 14 – Pohádková

Čítanka - str. 126, 127

 

Děkuji za spolupráci.

M. Želízková