Vše
Angličtina
Čeština
Fyzika
Informatika
Matematika
Přírodopis
Výtvarná výchova

Informativní online schůzka k podávání přihlášek na SŠ 11.1.2021

Informativní online schůzka k podávání přihlášek na SŠ 11.1.2021 

Dne 11. 1. 2021 se koná online informativní schůzka, na které se dovíte informace o přijímacím řízení na střední školy. Pro zákonné zástupce žáků z 5. a 7. tříd je vyhrazen čas v 16,30, pro rodiče deváťáků v 17,30 hodin. Obě schůzky se uskuteční v prostředí MS Teams, kam se přihlásíte prostřednictvím účtů svých dětí.

Mgr. Gabriela Janů, výchovný poradce

Organizace výuky od 4. ledna 2021

Organizace výuky od 4. ledna 2021

V souladu s nařízením vlády bude s platností od 4. ledna 2021 organizována výuka žáků takto:

Žáci 3. až 9. ročníků se vzdělávají distančním způsobem. Schéma synchronních a asynchronních hodin v rámci rozvrhu jednotlivých tříd je stejné jako v podzimních měsících. Pravidla pro distanční vzdělávání jsou zveřejněna na webových stránkách školy a budou rodičům zaslána e-mailem v průběhu následujícího týdne. Konzultace prezenční formou jsou po předchozí domluvě a vyučujícím, možné.

Schéma výuky 2. stupně:

Žáci 2. stupně obdrželi na podzim rozvrh, ve kterém jsou vyznačeny hodiny, které budou vysílány o-line a které budou asynchronní tj. se zadáním samostatné práce žákům. 

V případě, že rodina nemá doma k dispozici žádné digitální zařízení, na základě písemné žádosti jej může škola sociálně slabým žákům zapůjčit. Taktéž je možné, aby se rodiče domluvili s vyučujícím na jiné formě distanční výuky pro jejich dítě.

Stravování v ŠJ:

Možnost stravování ve škole zůstává zachována.

Výdej teplý oběd (bez polévky) v krabičce pro žáky na distančním vzdělávání bude zahájen od pondělí 4.1.2021 

Strávníci. kteří se nechtějí stravovat touto formou, si musejí sami odědy odhlásit  prostřednictvím http://www.strava.cz (viz řád ŠJ) nebo přes e-mail školní jídelny: sj.litvinovska6@seznam.cz .

Výdej pro žáky 2. stupně bude probíhat od 13:30 do 14:00 hod.

Výdej bude probíhat u vchodu do kanceláře vedocí školní jídelny ze školního dvora. 

Prosím, přihlaste se k "distančnímu" stravování jen tehdy, pokud si oběd opravdu přijdete odebrat, apelujeme na zamezení plýtvání jídlem a obalovými materiálem.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Mimořádné vánoční prázdniny 21. a 22.12. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

na pondělí 21.12.  a úterý 22.12. vyhlásilo MŠMT mimořádné dny volna. Žáci půjdou do školy naposledy v pátek 18.12. 2020.

Na dny mimořádného volna budou strávníkům automaticky odhlášeny obědy.

Nástup žáků do školy je zatím plánován na pondělí 4. 1. 2021.

Za pedagogy i vedení školy Vám přejeme prožití krásných  vánočních svátků v plném zdraví a rodinné pohodě.

Věra Cyprichová

Důležité informace týkající se školy - částečný návrat k prezenčnímu vyučování - 7.C

Důležité informace týkající se školy - částečný návrat k prezenčnímu vyučování - 7.C

Vážení rodiče a žáci, od příštího týdne dochází k částečnému návratu žáků do škol. Žáci 7. ročníků jdou poprvé do školy v týdnu od 7. 12. 2020. ORGANIZACE VÝUKY OD 30.11.

Žáci 3., 4., 5. a 9. ročníku

nastupují do školy k denní docházce počínaje pondělím 30. listopadu 2020.

Žáci 6. ročníku

V týdnu od 30. 11 do 4. 12. 20 a ve dnech 14., 15., 16., a 22. prosince budou chodit do školy.

V týdnu od 7. 12. do 11. 12. a ve dnech 17., 18. a 21. prosince se budou učit z domova distančně.

Žáci 7. ročníku

V týdnu od 30. 11 do 4. 12. 20 a ve dnech 14., 15., 16., a 22. prosince zůstávají doma na distanční výuce.

V týdnu od 7. 12. do 11. 12. a ve dnech 17., 18. a 21. prosince budou chodit do školy.

Žáci 8.A

V týdnu od 30. 11 do 4. 12. 20 a ve dnech 14., 15., 16., a 22. prosince budou chodit do školy.

V týdnu od 7. 12. do 11. 12. a ve dnech 17., 18. a 21. prosince se budou učit z domova prostřednictvím distanční výuky.

Žáci 8.B

V týdnu od 30. 11 do 4. 12. 20 a ve dnech 14., 15., 16., a 22. prosince zůstávají doma na distanční výuce.

V týdnu od 7. 12. do 11. 12. a ve dnech 17., 18. a 21. prosince budou chodit do školy.

Při prezenční výuce se budou všechny ročníky učit podle částečně upraveného rozvrhu tak, abychom umožnili žákům stravování v ŠJ za stanovených hygienických pravidel.

Upravené rozvrhy pro prezenční výuku obdrží žáci prostřednictvím třídních učitelů v MS Teams.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti. První a koncové hodiny tělesné výchovy na druhém stupni do odvolání odpadají.

Vzhledem k nutnosti zachovat homogenní skupiny budou organizační změny ve výuce jazyků.

Pro distanční výuku zůstává zachován současný rozvrh, případnou změnu oznámí dětem konkrétní vyučující prostřednictvím MS Teams.

Anti-covidová opatření zůstávají zachována dle Pokynu ředitelky školy.

Pro všechny žáky platí povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole a ve všech jejích prostorách.

Vstup do budovy školy bude umožněn průběžně od 7:30 hod.

Žáci 4., 5. a 6./7. ročníků budou vstupovat do školy družinovým vchodem bez přezutí se a odložení svrchního oděvu v šatnách.

Po předchozí domluvě jsou umožněny individuální osobní konzultace vyučujícího se zákonnými zástupci žáka v budově školy.

Provoz školní družiny:

Ranní družina je zrušena.

Odpolední probíhá od ukončení výuky do 17,00 hod.

!!! Informace pro strávníky:

Všichni strávníci, kteří se v září zaregistrovali ke stravování, budou mít od 30. 11. 2020 automaticky přihlášené obědy. Ti, kteří se nebudou chtít stravovat, si musí sami obědy odhlásit prostřednictvím portálu http://www.strava.cz nebo přes e-mail školní jídelny: sj.litvinovska6@seznam.cz.

Pro žáky v prezenční formě studia bude umožněn výdej oběda ve školní jídelně.

Pro strávníky na distanční výuce zůstává doba výdeje obědů od 13:30 do 14:00 hodin a obědy se vydávají u vchodu do kanceláře vedoucí ŠJ.

S přáním pevného zdraví

Věra Cyprichová

Informace pro rodiče žáků 7.C - Třídní schůzky

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že z epidemiologických důvodů není možno třídní schůzky 23.11. uskutečnit prezenční formou, nabízím možnost individuální konzultace na dálku dle časových možností zde (zeleně označená políčka s časy):https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O48Br9ALpqMGdrujwvp2EhwqMAmTttGVPj-UYn6VCRY/edit?usp=sharing

Konzultace je možná buď přes platformu MS Teams (prostřednictvím účtu žáka – možnost videohovoru, tuto možnost preferuji), nebo po telefonu (kontakt na webu školy https://www.zslitvinovska6.cz/kontakty/vyucujici ). V případě, že byste o osobní konzultaci měli zájem, mě prosím předem informujte prostřednictvím mailu, abych si vyhradil patřičný čas.

Informace o platbách záloh na Lyžařský výcvik a Kurz zdravého životního stylu

Vážení rodiče,

vzhledem k okolnostem připravujeme podklady pro platbu záloh na kurzy pomocí převodu na účet školy. Do příštího týdne Vám rozešlu čísla účtu a variabilní symboly každého účastníka (kvůli jednodušší identifikaci platby).

Co se týká dotazů na případné vrácení záloh – zálohu platíme pouze ubytovateli, s ním tedy pak budeme řešit vracení peněz.

To se nejspíš bude řídit situací, která nastane. Pokud se kurz kvůli covid situaci neuskuteční, bude záležet na tom, co k vracení záloh vyhlásí vláda. Pokud kurz normálně proběhne a Vaše dítě se kvůli nemoci nezúčastní, pak počítejte s cenou dopravy - ta se rozpočítává na přihlášené účastníky (bylo by nespravedlivé, aby ostatní platili za chybějícího cenu vyšší) a storno částku požadovanou ubytovatelem (dle zkušeností – pokud se jedná o 1-3 chybějící děti, tak si ubytovatel žádné storno neúčtuje, snad to tak bude i nadále).

Věříme, že se situace zlepší a zimu na horách si s dětmi užijeme.

S pozdravem

M.Zettlová

Třídní schůzky 23. 11. 2020

Vážení rodiče,na pondělí 23. 11. 2020 byly naplánovány třídní schůzky s rodiči. Vzhledem k současné epidemické situaci nemohou tyto třídní schůzky proběhnout běžnou formou.Budou nahrazeny individuálními konzultacemi rodičů s třídním učitelem. Během listopadu se Vám třídní učitelé ozvou telefonicky, prostřednictvím videohovoru, nebo jinou distanční formou. Konzultace by měly být zaměřeny především na distanční výuku.

Věra Cyprichová

Ředitelské volno pondělí 16. 11. 2020

V souvislosti s plánovanou deratizací a desinsekcí budovy školy vyhlašuji na pondělí 16.11.20 ředitelské volno.

Věra Cyprichová

ředitelka školy

Organizace výdeje obědů v době distanční výuky

Výdej teplý oběd (bez polévky) v krabičce, bude zahájen od 10.11.2020 

Strávníci si mohou objednat oběd prostřednictvím http://www.strava.cz (viz řád ŠJ) nebo přes e-mail školní jídelny: sj.litvinovska6@seznam.cz a to na celou dobu distanční výuky,  

 Výdej pro žáky 1. stupně bude probíhat od 12:45 do 13:15 hod.

Výdej pro žáky 2. stupně bude probíhat od 13:30 do 14:00 hod.

Výdej bude probíhat u vchodu do kanceláře vedocí školní jídelny ze školního dvora. 

Prosím, přihlaste se k "distančnímu" stravování jen tehdy, pokud si oběd opravdu přijdete odebrat, apelujeme na zamezení plýtvání jídlem a obalovými materiálem.

RNDr. Věra Cyprichová

ředitelka školy

Obnovení provozu školní jídelny od 10.11.2020

Vážení strávníci, počínaje úterým 10. listopadu bude opětovně zahájen provoz školní jídelny. Obědy si můžete přihlašovat prostřednictvím webu strava.cz, e-mailem nebo v pracovní dny do 14:00 přes záznamník ŠJ.

Věra Cyprichová