Vše
Angličtina 1
Angličtina 2
Angličtina 3
Angličtina 4

Pondělí 26.4.

ČESKÝ JAZYK

VS po V

Význam vyjmenovaných slov po V (skolakov.eu)

PS str. 24 cv. 1 - nahoře

LIST - myšky str. 41 - cv. a) + e) (první a poslední) - viz příloha - samostatně

MATEMATIKA

PS zelený str. 24 cv. 1+4+5

PS zelený str. 25 cv. 2+3+4+5

PS zelený str. 36 cv. 4+5+6 - samostatně

PRVOUKA

Ropa a uhlí, opakování hornin a nerostů (viz. Teams)

Pátek 23.4. - Den knihy

ČESKÝ JAZYK

VS po V - lístečky - řazení slov, významy slov

UČ str. 86 cv. 1

PS str. 24 cv. 2

UČ str. 86 cv. 2 - samostatně do červeného sešitu

MATEMATIKA - GEOMETRIE

Kontrola DÚ

kružnice (k), kruh (K), poloměr (r), průměr (d)

PS str. 41 cv. 1+2+3+5+6

PS str. 42 cv. 4+5samostatně (do pátku 30.4.)

Samostatně - do sešitu letiště písemné sčítání a odčítání do 1000 (do pndělí 26.4.)

ČTENÍ

Číst vlastní knihu

Čtvrtek 22.4. - Den Země

ČESKÝ JAZYK

VS po BLMPS

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-vyjmenovana-slova/cviceni-b-l-m-p-s.html

PS str. 23 cv. 1 dole

Naučit se VS po V + napsat na LÍSTEČKY (UČ str. 86, Teams - ČJ)

MATEMATIKA

Zaokrouhlování na desítky,  na stovky

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/zaokrouhl1.htm

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/zaokrou1.htm

PS fialový str. 10 cv. 1+2 - samostatně dokončit

PRV - Den Země

PS str. 42 - Chráníme přírodu

VV+PČ

Mandaly, kytičky nebo ornamenty kružítkem. Vybarvit pastelkami (možno i v kombinaci s fixami). Přinést v pondělí do školy na výstavku.

Středa 21.4.

ČESKÝ JAZYK

Opakování pádů a čísla podst. jm

Procvičování VS

UČ str. 85 cv. 1+2

LIST - kontrola DÚ + samostatně str. 35 poslední sloupek

Přepis z tabule

MATEMATIKA

Kontrola DÚ - LIST

Písemné odčítání do 1000

PS fialový str. 15 cv. 4 (3 příklady)

LIST - str. 24 písemné odčítání - cv. 1 - 1. řada společně, řada 2.+3. - samostatně

SLOH

Popis práce - RECEPT

Do středy 28.4. napsat na papír A4 oblíbený RECEPT (Název, suroviny, postup, obrázek) - obrázek možno nakreslit, nalepit

Úterý 20.4.

ČESKÝ JAZYK

https://wordwall.net/cs/resource/9606193/slova-po-z-b-l-m-p-s

PS str. 23 cv. 1+3+2

LIST str. 34 - 35 - vysvětlení slov a sousloví; 4.+ 5. sloupek samostatně

MATEMATIKA

Kontrola DÚ

PS fialový str. 27 - žlutý sloupek

5timinutovka

PS fialový str. 6 cv. 1

PS fialový str. 7 cv. 1

PS fialový str. 15 cv. 2

LIST - písemné sčítání cv. 1 - 1+2 řada - samostatně

PRVOUKA

Živá x neživá příroda

https://wordwall.net/cs/resource/9065937/sv%C4%9Bt-kolem-n%C3%A1s

Horniny a nerosty

https://wordwall.net/cs/resource/14511024/pozn%C3%A1v%C3%A1me-nerosty

Pomocný materiál v MS teams

Práce na čtvrtek - PS str. 40

Pondělí 19.4.

ČESKÝ JAZYK

VS po S - SYČET, SYPAT

UČ str. 84 cv. 1+2+3+5+6 - ústně

UČ str. 84 cv. 4 - samostatně do červeného sešitu

PS str.  23 cv. 2 - 2 řádky

MATEMATIKA

https://wordwall.net/cs/resource/13972913/s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD-do-1000-procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD

Kontrola DÚ, opakování tabule

PS zelený str. 36 cv. 3

PS fialový str. 14 cv. 3

PS fialový str. 15 cv. 3 + žlutý sloupek - rozklady

PS fialový str. 12 cv. 1+3

ČTENÍ

Čítankastr. 128-131 - Rybářská pohádka (do středy) - kdo v čítance nenajde, je vložena v MS Teams - kanál Obecn

RÝSOVÁNÍ KRUŽÍTKEM

https://www.youtube.com/watch?v=8254dUi9ggw

https://www.youtube.com/watch?v=3-bK6rAhpos

https://www.youtube.com/watch?v=xT5xSko0WFU

https://www.youtube.com/watch?v=XdxbVF2jVwM

Pátek 16.4.

ČESKÝ JAZYK

Kontrola DÚ PS str. 22+21

UČ str. 83 cv. 2 - ústně

LIST str. 34 - 1. sloupek společně, 2. + 3. sloupek samostatně

Přepis z tabule do dikt. sešitu (viz. příloha)

MATEMATIKA

Kontrola DÚ - násobilka

5timinutovka - malá násobilka

PS zelený str. 22 cv. 1

PS zelený str. 23 cv. 1+3

PS fialový str. 14 cv. 1 - samostatně

Procvničování písemného sčítání a odčítání trojciferných čísel.

GEOMETRIE

Kroužení kružítkem - kytičky a mandaly, odměření vzdálenosti ramen kružítka.

Čtvrtek 15.4.

ČESKÝ JAZYK

UČ str. 82 cv. 5

UČ str. 83 cv. 1

PS str. 22 cv. 1 a)b)c) +2 + 3 samostatně

PS str. 21 cv. 1 dole - samostatně

MATEMATIKA

Kontrola DÚ

PS zelený str. 22 cv. 5

PS fialový str. 8 cv. 2+3+4

PS fialový str. 9 cv. 1+2+3

PS fialový str. 26 - sloupek - samostatně

PRV

Přírodnina-surovina-výrobek

UČ str. 25

PS str. 39

GEOMETRIE

První kroužení kružítkem

Středa 14.4.

ČESKÝ JAZYK

VS list BLMP str. 33 - společná kontrola + poslední sloupek společně

Diktát sousloví

UČ str. 82 cv. 1+3 - ústně; cv. 4 - samopstatně (do dikt. sešitu)

MATEMATIKA

Telefonky

5ti min - malá násobilka

PS zelený str. 20 cv. 5 - samostatně

PS zelený str. 21 cv. 3+5 společně

ČTENÍ

Kryšpín, Písanka str. 15 + 18

 

Úterý 13.4.

ČESKÝ JAZYK

PS str. 21 cv. 3

Kartičky - trénování VS po BLMPZ

https://wordwall.net/cs/resource/11777054/vyjm-slova-blmp1

- napsat 9 sousloví z wordwallu do sešitu - červený ČJ

LIST str. 33 - 4.+5. sloupek 

MATEMATIKA

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

PS zelený str. 20 cv. 1+4

PS zelený str. 21 - samostatně

PS zelený str. 36 cv. 1+2

GEOMETRIE

PS hnědý - str. 37+38

ČTENÍ

Čítanka str. 124+125

VV+PČ

https://cz.pinterest.com/pin/337347828343548232/